Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 5 kwietnia 2018

List Prezydenta RP na VI Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Uczestnicy i Organizatorzy

VI Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

„Rynek gazu ziemnego w Polsce – kierunki rozwoju”

w Łodzi

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Branża energetyczna ma ogromne znaczenie dla kondycji całej polskiej gospodarki i dla ekonomicznego rozwoju naszej Ojczyzny. Bezpieczeństwo energetyczne stanowi jeden z filarów suwerenności Rzeczypospolitej, decydując o naszej pozycji i podmiotowości w przestrzeni międzynarodowej. Ma to szczególną wymowę właśnie teraz, gdy obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Odczuwając dumę z historycznego dorobku, spoglądamy jednocześnie w przyszłość. Zastanawiamy się, co powinniśmy zrobić, aby jeszcze bardziej umocnić naszą suwerenność, bezpieczeństwo i gospodarczą niezależność. Zobacz także: Medale dla osób zasłużonych w branży gazowniczej

 

Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego jest miejscem dyskusji dotyczącej tych strategicznych wyzwań. Serdecznie pozdrawiam wszystkich jego uczestników i organizatorów. Cieszę się, że po raz kolejny gromadzą się tu wybitni eksperci i praktycy związani z polskim sektorem gazowniczym oraz decydenci, którzy są władni podejmować rozstrzygnięcia służące rozwojowi tej ważnej branży.

 

Zagadnienia, nad którymi Państwo debatują, znajdują się również w centrum mojej uwagi jako Prezydenta Rzeczypospolitej. W ubiegłym roku powołałem Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego, którego celem jest opiniowanie i doradzanie w kwestiach związanych m.in. z bieżącym i perspektywicznym bezpieczeństwem dostaw paliw, efektywnością energetyczną czy odnawialnymi źródłami energii. Mam świadomość, że w ogólnym bilansie energetycznym Polski znaczenie gazu ziemnego stale wzrasta. Szacunki wskazują, że w nie tak już odległym 2030 roku będziemy potrzebować około 20 mld metrów sześciennych „błękitnego paliwa”. Polskie gazownictwo staje się jednym z najważniejszych elementów budowania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Warto przy tym pamiętać, że gaz ziemny jest najbardziej ekologicznym paliwem kopalnianym, co zachęca do intensywniejszego jego wykorzystywania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Kluczowym czynnikiem jest dywersyfikacja źródeł dostaw gazu i uniezależnienie się od dostaw z jednego kierunku.

 

Polska w istotny sposób umocniła swoje bezpieczeństwo energetyczne dzięki niedawno otwartemu terminalowi LNG imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Zakres dywersyfikacji powiększy się wraz z realizacją kolejnej strategicznej inwestycji gazowej – Baltic Pipe. Ważnymi elementami są przedsięwzięcia pomnażające możliwości magazynowania importowanego gazu oraz rozbudowa sieci przesyłowych, w tym interkonektorów, które pozwolą na elastyczne przesyłanie gazu w różnych kierunkach, również na osi północ-południe w ramach współpracy regionalnej państw Trójmorza. Jako Prezydent Rzeczypospolitej z wielką uwagą i uznaniem odbieram wysiłki władz państwowych i sektora gazowniczego na rzecz umacniania niezależności energetycznej, a także zwiększania udziału paliw niskoemisyjnych w miksie energetycznym.   

 

Doceniam zasługi, jakie dla rozwoju rynku gazu w Polsce wnosi Izba Gospodarcza Gazownictwa. Obchodzą Państwo właśnie jubileusz 15-lecia swojej działalności. Proszę przyjąć z tej okazji serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów. To z Państwa inicjatywy Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego zaistniał jako wartościowe forum wymiany doświadczeń i opinii oraz jako miejsce branżowej integracji. Włączają się również Państwo w cenne projekty międzynarodowe, np. w badania dotyczące nowych metod odzyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń. Składam Państwu wyrazy uznania za zaangażowanie i patriotyzm gospodarczy. Serdecznie gratuluję wszystkim osobom zasłużonym dla sektora gazowniczego, które otrzymują dzisiaj zaszczytne odznaczenia. Raz jeszcze pozdrawiam uczestników Kongresu i życzę Państwu owocnych obrad.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu