przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 17 kwietnia 2018

List Prezydenta do uczestników III Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Rad

Uczestnicy i Organizatorzy

III Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Rad

w Warszawie

 

 

Drodzy Delegaci!

Szanowni Organizatorzy!

 

Polska zmienia się na lepsze także dzięki Wam, młodemu pokoleniu Polaków. Wasza energia i kreatywność, Wasze inicjatywy pomocowe, oświatowe i kulturalne budzą moją radość i nadzieję. Nie ma niczego niezwykłego w tym, że wśród polskich uczniów są przyszli działacze publiczni – społecznicy, samorządowcy, urzędnicy, politycy. Natomiast rzeczą wyjątkową i zasługującą na szczere uznanie jest to, że tak wielu spośród Was już teraz, jeszcze przed uzyskaniem pełni praw obywatelskich, chce pracować na rzecz dobra wspólnego. Że już dzisiaj poznajecie problemy swoich wspólnot lokalnych, że myślicie i dyskutujecie nad tym, jak je rozwiązywać w realiach XXI wieku.

 

Nowy impuls do tej działalności pojawił się w 2001 roku. Sejm RP uchwalił wtedy nowelizację ustawy o samorządzie gminnym. Usankcjonowane zostało tworzenie młodzieżowych rad gminy jako ciał doradczych organów samorządowych. Aktywność tych rad uważam za szczególnie potrzebną formę wspierania i upowszechniania idei samorządowej. A także za oznakę odradzania się żywego patriotyzmu oraz silnego ducha obywatelskiego – czyli koniecznych warunków rozwoju i siły Rzeczypospolitej.

 

Na czym opieram to przekonanie? W roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości warto sięgnąć do historii. Przecież ów olbrzymi sukces, który odnieśliśmy w 1918 roku, był także dziełem młodych – łączących swoje siły, uczących się razem samoorganizacji, współpracy, realizujących konkretne zadania służące niepodległości i wzmocnieniu przyszłego państwa polskiego. Zachęcam Was do zapoznania się z dziejami organizacji „Zarzewie” i „Zet”, związków strzeleckich, towarzystw gimnastycznych „Sokół” i pierwszych organizacji harcerskich. To z nich wywodziło się wielu późniejszych mężów stanu, działaczy społecznych, wojskowych, uczonych i artystów. Tamto wspaniałe pokolenie wysoko ceniło wiedzę, intelekt oraz pracę na rzecz dobra wspólnego na różnych polach nauki, sztuki, przedsiębiorczości i służby publicznej.

 

Ufam, że czerpiąc z ich doświadczeń, znajdziecie odpowiedź na pytane, które jest myślą przewodnią tego kongresu – z czym idziemy do Ciebie, Polsko? Jestem przekonany, że również Wy zapiszecie ważne i piękne karty w historii Waszych małych ojczyzn oraz naszej wielkiej, wspólnej Ojczyzny, Rzeczypospolitej. Życzę Wam inspirujących, owocnych obrad i najserdeczniej Was wszystkich pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.