Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 18 kwietnia 2018

List Prezydenta do uczestników Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2018

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2018

w Zamościu

 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do Zamościa na obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Z tej okazji na Państwa ręce kieruję słowa uznania i wdzięczności dla całego środowiska konserwatorskiego w Polsce. W imieniu Rzeczypospolitej dziękuję wszystkim, którzy swoją dobrą, rzetelną, profesjonalną pracą przyczyniają się do zachowania, udostępniania i przekazywania następnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

 

Ochrona zabytków jest dziedziną bardzo ważną dla wspólnoty narodowej. Dbałość o spuściznę minionych stuleci, pozostawioną nam przez przodków, to zaszczytna powinność i istotne zadanie władz państwowych i samorządowych, ludzi nauki i służb konserwatorskich, a także właścicieli i gospodarzy zabytkowych obiektów i obszarów. Nasz kraj pomimo ogromu zniszczeń, jakich doświadczył podczas dwóch wojen światowych, posiada wiele zabytków o pierwszorzędnym znaczeniu zarówno dla nas, Polaków, jak i dla całej ludzkości. Najcenniejsze z nich są sukcesywnie umieszczane na liście Pomników historii. Jako Prezydent podejmuję starania, aby w trwającym roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości objęła ona sto obiektów.

 

Również na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO polskie zabytki figurują od jej ustanowienia w roku 1978. Już w samych początkach wpisane zostały na nią obiekty, reprezentujące trzy różne rodzaje zabytków. Były to najpierw historyczne centrum Krakowa oraz kopalnie soli w Wieliczce i Bochni – oryginalne budowle i konstrukcje o wielowiekowej historii i nieoszacowanej wartości, świadectwa ludzkiej myśli, techniki i sztuki. Następnie, w 1979 roku, za element ogólnoludzkiego dziedzictwa uznano Puszczę Białowieską – bezcenny obszar przyrodniczy, ostoję bioróżnorodności i jeden z ostatnich w Europie pierwotnych lasów, rozwijających się nieprzerwanie od pradziejów. Wreszcie w roku 1980 na listę UNESCO trafiła warszawska Starówka jako przykład obszaru odbudowanego po nieomal całkowitym zrujnowaniu, z uszanowaniem form architektonicznych i urbanistycznych, a zarazem z zaznaczeniem fundamentalnej i nieredukowalnej różnicy pomiędzy tym, co utracone, a tym, co odtworzone.

 

Te trzy przykłady polskich zabytków o uznanym światowym znaczeniu wskazują na najważniejsze wyzwania, jakie stawia nam narodowe dziedzictwo. Stanowi ono bowiem symbol trwałości, ciągłości, tożsamości Ojczyzny i nas, ją zamieszkujących i tworzących. Dlatego też wymaga ono nieustannej troski i pielęgnowania, bo gwarancją jego istnienia jest ludzki wysiłek. Zabytki są zaś nośnikami zbiorowej pamięci, mówiącymi o ponadtysiącletnich dziejach naszego państwa i narodu. Dzięki dokumentacji i badaniom świadectwo to może zostać ocalone nawet mimo nieodwracalnych zniszczeń oryginalnej substancji, musimy jednak czynić wszystko, co w naszej mocy, aby taka dramatyczna sytuacja pozostawała ostatecznością i oby jak najrzadszym wyjątkiem.

 

Z okazji dzisiejszej uroczystości chcę raz jeszcze z całą mocą podkreślić olbrzymią wagę Państwa trudu i podziękować za dobrze pełnioną służbę. Gratuluję laureatom wręczanych nagród w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” oraz wszystkim osobom, które podczas tych obchodów zostają wyróżnione za swój wkład w ochronę zabytków. Jestem przekonany, że Państwa osiągnięcia są wielkimi zasługami dla Polski i Polaków. Ufam, że Państwa przykład będzie inspiracją i zachętą dla innych do pracy na rzecz tego wielkiego wspólnego dobra, jakim jest dziedzictwo narodowe.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu