Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 21 kwietnia 2018

List Prezydenta do uczestników Gali Finałowej Konkursu „Wójt roku 2017”

Uczestnicy i Organizatorzy

Gali Finałowej Konkursu

„Wójt roku 2017” 

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Finaliści!

Panie i Panowie!

 

Już po raz siedemnasty głosami telewidzów programów tworzonych przez Redakcję Audycji Rolnych TVP S.A. wybrany zostaje „Wójt roku” – najlepszy i najskuteczniejszy lider gminnej wspólnoty. Serdecznie gratuluję zdobywcy tego prestiżowego tytułu. Gratulacje i wyrazy uznania kieruję również do wszystkich Finalistów zakończonej właśnie, kolejnej edycji Konkursu.
 

Zobacz także: List Prezydenta do Laureata Konkursu „Wójt roku 2017” Jestem pod wrażeniem Państwa licznych osiągnięć, społecznikowskiej pasji, sprawności kierowania samorządowym urzędem dla dobra współmieszkańców. Cenię Państwa energię, rozwagę i rozmach w podejmowaniu wyzwań, które rozstrzygają nie tylko o przyszłości Waszych gmin, ale i o przyszłości całej naszej Ojczyzny.

 

Chciałbym także podziękować organizatorom Konkursu. Świetnie służy on promowaniu dorobku polskiej samorządności, upowszechnianiu dokonań lokalnych liderów, którzy potrafili zdobyć zaufanie współobywateli i, wybrani na odpowiedzialny urząd wójta, potwierdzić je swoją ofiarną pracą. Odrodzona demokracja lokalna to jeden z największych sukcesów przemian po 1989 roku. Bez decentralizacji, bez przekazania części władzy publicznej w ręce samorządowych wspólnot nie mogłaby być skutecznie urzeczywistniana zasada zrównoważonego rozwoju kraju – a to właśnie ona pomaga nam budować silną, sprawiedliwą i solidarną Rzeczpospolitą, dostatni i bezpieczny dom dla wszystkich Polaków.

 

Uzmysławiamy to sobie w sposób szczególny w roku wielkiego narodowego święta – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to chwila, gdy pragniemy wyrazić najgłębszy szacunek i cześć dla twórców Niepodległej, którzy z ogromnym poświęceniem – orężem, ale i piórem, światłymi ideami – wywalczyli wolność i zbudowali podstawy suwerennego bytu Rzeczypospolitej. Wielu było wśród nich samorządowców, animatorów społecznej samoorganizacji, wyznawców pozytywistycznego etosu, który łączyli z żarliwym patriotyzmem. Dzisiaj to również dobra droga do umacnia polskiej niepodległości i budowania mocnej pozycji naszego kraju w świecie XXI wieku. Dziękuję wszystkim polskim samorządowcom, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej Ojczyzny.

 

Raz jeszcze gratuluję Laureatowi Konkursu i każdemu z Finalistów. Ofiarowuję Państwu pamiątkowe wieczne pióra – z życzeniami, aby za ich pomocą kreślili Państwo kolejne ambitne, pożyteczne projekty i podpisywali trafne decyzje. Proszę zawsze pamiętać, że wszystko, co robią Państwo dla pomyślności swoich gmin, jest także doniosłą pracą dla Polski. Serdecznie Państwa pozdrawiam, składając na Państwa ręce również najlepsze życzenia dla Waszych współobywateli.  

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List odczytał Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera.

Poleć znajomemu