Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 21 kwietnia 2018

List Prezydenta do Laureata Konkursu „Wójt roku 2017”

Pan

Paweł Szczepankiewicz

Wójt Gminy Wierzbinek

województwo wielkopolskie

Laureat Konkursu „Wójt roku 2017”

 

 

Szanowny Panie Wójcie!

 

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji przyznania Panu zaszczytnego tytułu „Wójt roku 2017” w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej S.A. To dzień symbolicznego uwieńczenia Pańskich wieloletnich starań w służbie publicznej na rzecz pomyślności swojej lokalnej wspólnoty, a także w patriotycznej służbie dla dobra polskiej demokracji i samorządności. Pragnę wyrazić Panu uznanie i złożyć najlepsze życzenia.

 

Otrzymuje Pan to prestiżowe wyróżnienie w czasie szczególnym – w roku, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. To chwila, w której ogarniamy myślą historyczne dziedzictwo Rzeczypospolitej i jednocześnie spoglądamy w przyszłość. Jest bardzo wymowne, że jako zwycięzca w szlachetnej rywalizacji dokonań polskich wójtów reprezentuje Pan społeczność o tak długiej i bogatej tradycji – bo przecież, według podań, to właśnie na ziemi leżącej w obszarze gminy Wierzbinek wychowywała się Rzepicha, żona Piasta Kołodzieja, księcia Polan. Jubileusz setnej rocznicy odzyskania niepodległości, niosąc wiele ważnych znaczeń, przypomina nam również o dorobku polskich samorządowców, gorących patriotów i ludzi pozytywistycznego etosu, którzy wnieśli wielkie zasługi dla odrodzenia suwerennej Rzeczypospolitej i cywilizacyjnego rozwoju naszego kraju.

 

Jest Pan kontynuatorem tego pięknego dziedzictwa. Z uznaniem myślę o Pańskich osiągnięciach; o tym, jak wspaniale potrafi Pan inspirować współmieszkańców gminy do aktywności dla wspólnego dobra. W podejmowanych inicjatywach z równą dbałością starają się Państwo zarówno pielęgnować lokalną tradycję i spuściznę historii – np. za sprawą konferencji naukowych organizowanych wspólnie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – jak i tworzyć pomyślną przyszłość, budować markę swojej „małej ojczyzny”, zabiegać o gospodarczy rozwój i podnosić komfort życia mieszkańców. Przykładem tego są sławne już, coroczne Targi Wierzby i Wikliny „Salix” połączone z Daniami Wierzbinka czy dotyczące różnych dziedzin inwestycje infrastrukturalne.

 

Za swój profesjonalizm, ofiarność w służbie publicznej, umiejętność słuchania ludzi i otwartość na ich potrzeby jest Pan postacią szanowaną przez obywateli gminy. Dzisiaj Pańskie talenty i zasługi zyskują rangę ogólnopolską. Tytuł „Wójta roku 2017” zostaje Panu przyznany głosami telewidzów, którzy reprezentują polskie społeczeństwo i potrafią ocenić Pańskie dokonania z najzwyklejszego, bardzo ludzkiego, a przez to również najważniejszego punktu widzenia. Raz jeszcze gratuluję Panu pięknego lauru, życząc powodzenia w dalszej pracy dla społeczności gminy Wierzbinek. Proszę również przyjąć życzenia osobistej pomyślności i bardzo ciepłe pozdrowienia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu