Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 21 kwietnia 2018

List Prezydenta RP do uczestników obchodów 73. rocznicy forsowania Odry przez 1 Armię Wojska Polskiego

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

73. rocznicy forsowania Odry

przez 1 Armię Wojska Polskiego

na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach

 

 

 

Czcigodni Weterani!

Szanowny Panie Wojewodo!

Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych!

Żołnierze Wojska Polskiego!

Szanowni Mieszkańcy Ziemi Nadodrzańskiej!

Panie i Panowie!

 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym w tym szczególnym miejscu, skąd 73 lata temu żołnierze polscy wyruszali do ostatecznego boju. Przechowując w pamięci żywe wspomnienie ubiegłorocznych uroczystości, w których miałem zaszczyt uczestniczyć, łączę się dzisiaj z Państwem, oddając cześć naszym rodakom poległym za Ojczyznę. Jako Prezydent chcę dzisiaj zapewnić, że suwerenna Rzeczpospolita pamięta o wszystkich swoich synach, którzy oddanym patriotycznym sercem i męstwem żołnierskim służyli i służą Polsce.

 

Zobacz także: Minister Mucha na obchodach 73. Rocznicy Forsowania Odry w Starych Łysogórkach Stulecie odzyskania niepodległości, które obecnie świętujemy, skłania do refleksji nad losami naszego narodu w XX wieku. Myślę o tym często, stając przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie i patrząc na tablice z wyrytymi nazwami bitew. Każda nazwa i każda data mówi o wielkich wydarzeniach z dziejów ojczystych, a zarazem o życiu tysięcy, milionów Polaków. Jedna z tablic mówi o ostatnich miesiącach II wojny światowej, wymieniając walki na obu frontach: zarówno o przełamanie Wału Pomorskiego i zdobycie Kołobrzegu, jak też o Bolonię i Wilhelmshaven. Upamiętnia ona także forsowanie Odry i Nysy Łużyckiej. Uważam to za bardzo trafny i piękny symbol, bo przecież żołnierz polski – walcząc na każdym szlaku bojowym i pod każdą komendą – miał ten sam cel: wolność Ojczyzny.

 

My, współcześni, składamy hołd wszystkim naszym rodakom i przodkom, którzy oddali życie, abyśmy mogli dzisiaj żyć we własnym suwerennym państwie. W miejscu wiecznego spoczynku dwóch tysięcy poległych jednocześnie wspominamy tych, którzy przeżyli i podjęli tutaj, nad Odrą, budowę nowego polskiego domu. Z wdzięcznością i uznaniem myślimy o tej wielkiej, wspaniałej polskiej pracy, z której owoców po dziś dzień korzystamy. Polacy, często wygnani ze swoich małych ojczyzn i ciężko doświadczeni przeżyciami wojennymi, podnieśli z ruin miasta i wsie ziem zachodnich i północnych. Uruchomili ograbione gospodarstwa i fabryki, dając świadectwo swoich talentów i umiejętności: przedsiębiorczości, zaradności, zdolności do samoorganizacji i optymizmu. Pracując wytrwale, stali się dobrymi gospodarzami tej ziemi. Wspólny trud pomógł zakorzenić się na nowym miejscu, dzięki czemu jesteśmy dziś tu, nad Odrą, u siebie.

 

Chciałbym, aby to miejsce – symbol dzielności i poświęcenia – oraz dorobek i osiągnięcia trzech pokoleń zamieszkujących te tereny były dla lokalnej społeczności źródłem dumy. Niechaj takie miejsca, jak cmentarz w Starych Łysogórkach i pobliskie sanktuarium w Siekierkach, umacniają miłość Ojczyzny i inspirują do służby na rzecz dobra wspólnego. Niech budują narodowego ducha i będą znakiem nadziei na coraz lepszą, pomyślniejszą, bezpieczniejszą przyszłość dla całej naszej polskiej wspólnoty.

 

Chwała bohaterom! Wieczna pamięć poległym!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

 

Słowa listu Prezydenta odczytał Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha.

Poleć znajomemu