Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 19 kwietnia 2018

List Prezydenta do uczestników V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie”

Uczestnicy i Organizatorzy

V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

pt. „Setna rocznica rozpadu imperiów.

Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie”

 

Wilno, Dom Kultury Polskiej

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

„O wojnę powszechną za wolność ludów – prosimy Cię Panie” – pisał proroczo w „Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego” Adam Mickiewicz, syn tej ziemi i wychowanek Uniwersytetu Wileńskiego. Wielki poeta dobrze bowiem rozumiał, że tylko niezwykły dziejowy wstrząs może spowodować upadek tronów i rozpad zaborczych imperiów, które w ścisłym przymierzu uczyniły naszą część Europy „więzieniem narodów”. Polacy i Litwini nigdy nie ustali w dążeniach do odzyskania niepodległości, ale dopiero rok 1918, kończący I wojnę światową, przyniósł po temu historyczną sposobność, którą tak wspaniale potrafiliśmy wykorzystać.

 

Obchodzimy w tym roku stulecie odrodzenia naszych suwerennych państwowości. Ten jubileusz – podobnie jak wydarzenia sprzed wieku – ma historyczną rangę. Cieszę się,
że Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, prężna organizacja naukowa o wieloletniej tradycji i bogatym dorobku, zaprasza z tej okazji do Wilna badaczy z krajów naszego regionu, aby razem debatować nad różnymi aspektami dawnych i współczesnych procesów dziejowych. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników i organizatorów Konferencji.

 

Z wielką satysfakcją gościłem niedawno w Wilnie, biorąc udział w uroczystych obchodach setnej rocznicy odbudowy państwa litewskiego. Będzie nam niezwykle miło podejmować
Panią Prezydent Republiki Litewskiej na uroczystościach w Polsce upamiętniających setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Podczas wizyty w Wilnie miałem także okazję spotkać się z przedstawicielami społeczności polskiej i podziękować Państwu zarówno za pielęgnowanie wartości tworzących naszą tożsamość, jak i za aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Litwy. Działalność Państwa naukowego Stowarzyszenia jest tego znakomitym przykładem. Jestem pełen uznania dla wszystkich – na Litwie, w Polsce i w całym naszym regionie – którzy pojmują aktywność mniejszości narodowych jako ważną dziedzinę dialogu oraz budowania międzyludzkich i międzypaństwowych mostów. Konferencja, na której się Państwo spotykają, istotnie się do tego przyczynia.

 

Refleksja nad złożonością historii pozwala wyciągnąć wnioski służące teraźniejszości i przyszłości. Polsko-litewska współpraca, partnerstwo w ramach Unii Europejskiej i sojusz w NATO tworzą pozytywny kształt naszych relacji, a nowe inicjatywy, jak współdziałanie w ramach Trójmorza, pogłębiają nasze więzi. Wymowne jest, że Polska reprezentuje obecnie
naszą część Europy jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, w nieodległym czasie od zakończenia kadencji Litwy w tej doniosłej dla świata instytucji. Jestem przekonany,
że dialog naukowy, który Państwo współtworzą, stanowi znaczącą część polsko-litewskiego i regionalnego partnerstwa. Raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę owocnych obrad.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu