Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 27 kwietnia 2018

Życzenia Prezydenta dla Ryszarda Bugajskiego

Życzenia Prezydenta dla Ryszarda Bugajskiego

Z okazji 75. urodzin proszę przyjąć serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Pragnę wyrazić moje szczere uznanie oraz podziękować za Pańskie dotychczasowe dokonania filmowe, teatralne oraz literackie. 

 

Na Pana dorobek składają się filmy i spektakle telewizyjne, w których szczególne miejsce zajmuje nasza polska rzeczywistość, wspólna historia – niełatwa, często bolesna, a zawsze przedstawiona przez Pana w sposób sugestywny i oryginalny. Pańscy bohaterowie to zazwyczaj ludzie osamotnieni, szukający oparcia w trwałych zasadach, w niezłomności wystawianej na bezustanną próbę.

 

Tworzone przez Pana kino jest ważnym świadectwem historycznym. W pamiętnym „Przesłuchaniu” pokazał Pan, jak w okresie stalinizmu niewinni ludzie byli zamykani w więzieniach, maltretowani, skazywani na śmierć w sfingowanych procesach. Film oddaje istotę niszczenia indywidualnego człowieka, bezradnego wobec aparatu przemocy. Ten wstrząsający, jakże prawdziwy obraz został przez władze komunistyczne objęty całkowitym zakazem rozpowszechniania. To swoisty fenomen, że na przekór tej decyzji film potajemnie skopiowano i kolportowano w podziemnym drugim obiegu. Spośród licznych Pańskich osiągnięć chciałbym także przypomnieć dzieła ukazujące tragiczny los wielkich polskich patriotów – Augusta Emila Fieldorfa „Nila” czy Witolda Pileckiego – którzy do końca pozostają wolni i nieugięci, bez względu na cenę, jaką przyjdzie im za taką postawę zapłacić. 

Wyraził Pan niegdyś pogląd, iż znajomość przeszłości jest bardzo ważna i potrzebna. Myślę, że trafność tego stwierdzenia w pełni potwierdza Pańska bogata i różnorodna twórczość, za którą raz jeszcze dziękuję. 

 

Gratulując pięknego jubileuszu, życzę Panu wszelkiej pomyślności oraz kolejnych udanych przedsięwzięć artystycznych. 

 

Z wyrazami szacunku

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu