Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 27 kwietnia 2018

List Prezydenta do uczestników XXI Forum Polonijnego w Toruniu

Organizatorzy i Uczestnicy

XXI Forum Polonijnego

„W trosce o patriotyczne wychowanie młodzieży. Stulecie Odzyskania Niepodległości”

w Toruniu

 

Szanowny Panie Marszałku!

Magnificencjo Ojcze Rektorze!

Czcigodny Ojcze Dyrektorze!

Drodzy Rodacy!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie witam wszystkich uczestników Forum Polonijnego w Toruniu. Cieszę się, że już po raz dwudziesty pierwszy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbywa się spotkanie polskiej rodziny – tym razem poświęcone kwestii wychowania patriotycznego młodzieży. To bardzo ważne zagadnienie w sytuacji, gdy kolejne pokolenia Polaków wchodzą w dorosłe życie poza granicami naszego kraju. Podtrzymanie ich więzi z Ojczyzną jest niezwykle istotne dla Rzeczypospolitej, a dla nich samych może być inspirujące i otwierać nowe perspektywy. Miliony Polaków żyjących poza Polską to olbrzymi potencjał. Wielu z nich piastuje dziś ważne funkcje w krajach swojego zamieszkania, wielu odnosi sukcesy w biznesie, nauce i działalności artystycznej, wielu wreszcie świadczy swoim codziennym życiem, że na Polakach można polegać, że są dobrymi pracownikami, sąsiadami, członkami lokalnych społeczności.

 

Chcemy, żeby wszyscy oni pamiętali o Polsce i byli dumni ze swojej polskości; żeby czuli się związani ze swoją Ojczyzną i chcieli do niej wracać. Aby tak się stało, my także jako państwo powinniśmy o nich pamiętać. W zależności od kraju zamieszkania Polacy mają różne potrzeby i różne oczekiwania. Ze szczególną troską pochylamy się nad losem naszych rodaków na Wschodzie. W znakomitej większości emigracja nie była ich wyborem. To najczęściej potomkowie zesłańców i tych polskich obywateli, którzy zaskoczeni powojennymi zmianami pozostali w swoich rodzinnych stronach, licząc, że bieg historii szybko się zmieni i Rzeczpospolita powróci do dawnych granic. Kraje, w których przyszło im żyć, borykają się dziś często z problemami natury gospodarczej i politycznej, a bycie Polakiem nie ułatwia codziennego funkcjonowania. Dlatego staramy się nieść naszym rodakom jak najskuteczniejszą pomoc, poczynając od wsparcia materialnego – jak choćby w ramach Akcji Pomocowych dla Polaków na Wschodzie – po wspieranie inicjatyw kulturalnych i zabieganie o prawa mniejszości, w tym o dostęp do nauczania w języku polskim.

 

Dużą grupę stanowią Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, krajach Ameryki Południowej czy Australii. Tu ważny jest przede wszystkim kontakt z kulturą i pamięć, a także relacje biznesowe. Z satysfakcją odnotowuję, że w najodleglejszych zakątkach świata prężnie działają polskie towarzystwa kulturalne, polskie koła i kluby, w których pielęgnuje się ojczyste tradycje i język. Są wreszcie Polacy mieszkający w krajach Unii Europejskiej, a wśród nich ci, którzy opuścili Ojczyznę w poszukiwaniu pracy po roku 2004. Dziś ich dzieci uczą się w brytyjskich, irlandzkich, szwedzkich, belgijskich czy austriackich szkołach, ale większość chce podtrzymać związki z Polską. Wspieranie tych dążeń jest dla nas niezwykle ważnym zadaniem. Wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim, którzy angażują się w te działania. Podczas wizyt zagranicznych i spotkań z rodakami z uznaniem obserwuję dobre owoce tych wysiłków – zainteresowanie i przywiązanie, zwłaszcza młodych ludzi, do kraju przodków.

 

Jestem głęboko przekonany, że to przywiązanie i jedność wśród Polaków, niezależnie od kraju zamieszkania, niezależnie od statusu społecznego i materialnego, niezależnie od tego, do którego pokolenia emigracji należą, możemy wzmacniać, pokazując, że Polska jest krajem wielkich możliwości, że spełniają się marzenia o Polsce silnej, nowoczesnej i liczącej się w świecie, że wielki projekt zapoczątkowany przed stu laty przez ojców niepodległości staje się faktem. Polska jest dziś krajem, z którym warto związać swoją przyszłość, w którym warto studiować, inwestować i żyć. Wierzę, że w wielu młodych Polakach na całym świecie zakiełkuje dziś ta myśl, żeby o Polsce pamiętać, żeby dla Polski pracować, żeby do Polski powracać. Ogromna w tym będzie zasługa patriotycznego wychowania i ducha tożsamości narodowej przekazywanego nieraz od pokoleń w polskich rodzinach na wszystkich kontynentach. Za ten trud chcę dziś bardzo gorąco podziękować.

 

Dziękuję też Organizatorom XXI Forum Polonijnego – Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiemu Stowarzyszeniu Morskiemu-Gospodarczemu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. To niezwykle cenna i ważna inicjatywa. Życzę Państwu ciekawych i owocnych obrad. Ufam, że ich efektem będą kolejne projekty umacniające więź Polaków rozsianych po całym świecie z Ojczyzną.
Wszystkich uczestników tegorocznego Forum bardzo serdecznie pozdrawiam.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

List odczytała Dyrektor Generalna Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Poleć znajomemu