Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 28 kwietnia 2018

List z okazji 40-lecia utworzenia Wolnych Związków Zawodowych

Organizatorzy i Uczestnicy

ogólnopolskich uroczystości upamiętnienia

czterdziestolecia narodzin ruchu

Wolnych Związków Zawodowych w Polsce

Gdańsk, Sala BHP Stoczni Gdańskiej

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Działacze Wolnych Związków Zawodowych!

Szanowni Państwo!

 

Czterdzieści lat temu powołano w Gdańsku Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. W obliczu krzywdy, niesprawiedliwości i represji, jakim poddawani byli walczący o godne życie robotnicy, powstał społeczny ruch, którego celem była wolna Polska, patriotyczne wartości i troska o dobro wspólne, w szczególności obrona praw pracowniczych i poszanowanie godności ludzi pracy. Ruch ten zrodził się ze świadomości, że tylko działając razem, można przeciwstawić się niesprawiedliwości i nadużyciom komunistycznej władzy. Powstanie Wolnych Związków Zawodowych było jasnym sygnałem, że nikt, kto w słusznej sprawie staje do walki z opresyjnym państwem, nie będzie osamotniony, że może liczyć na pomoc i wsparcie. Z tego ducha wyrósł Polski Sierpień, a następnie „Solidarność” – potężny głos narodu zjednoczonego wokół idei wolności.

 

Winni jesteśmy wdzięczność działaczom Wolnych Związków Zawodowych za odwagę, z jaką przeciwstawiali się niesprawiedliwości i łamaniu praw obywatelskich. Ich zasługą było rzucenie wyzwania totalitarnej władzy, ale przede wszystkim budzenie społecznej świadomości poprzez wykłady, biuletyny, ulotki, rozmowy. Działacze Wolnych Związków Zawodowych swoją odwagą i determinacją otworzyli drogę do sprawiedliwej i solidarnej Rzeczypospolitej.

 

To dziedzictwo, które pozostaje aktualne niezależnie od sytuacji politycznej i upływu czasu. To fundament, na którym możemy budować sprawiedliwy ład społeczny w naszej Ojczyźnie.  W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Wspominając początki II Rzeczypospolitej, jej ojców założycieli, pamiętamy, że jednym z najważniejszych jej założeń było właśnie poszanowanie praw pracowniczych i polityka społeczna uwzględniająca dobro wszystkich obywateli. Dziś, kiedy myślimy o Polsce następnego stulecia, o Polsce przyszłości, to dziedzictwo jest niezwykle ważne.

 

Dlatego cieszę się, że w tych dniach kolejne osoby związane z Wolnymi Związkami Zawodowymi otrzymają Krzyż Wolności i Solidarności. Pamięć o Państwa zasługach jest naszym zobowiązaniem – ale jednocześnie to, że możemy dziś, kształtując przyszłość Polski, odwoływać się do tak chlubnej i budującej tradycji, jest naszym wielkim przywilejem. Chcę dziś za to w imieniu wszystkich Polaków bardzo podziękować. Państwa poświęcenie sprawie wolności i solidarności pozostaje dla nas drogowskazem w budowaniu sprawiedliwej i solidarnej Rzeczypospolitej.

 

Chyląc czoła przed bohaterami Wolnych Związków Zawodowych, dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej za zorganizowanie rocznicowych obchodów, które wzbogacają naszą refleksję nad znaczeniem tamtych wydarzeń. Obyśmy w naszych działaniach i wyborach mieli zawsze na uwadze spuściznę tego wyjątkowego ruchu, który obudził w Polakach poczucie jedności i sprawił, że wolna i sprawiedliwa Polska, marzenie tylu pokoleń, mogła stać się faktem.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Andrzej Waśko

Poleć znajomemu