przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 7 maja 2018

List Prezydenta do uczestników XXI Konferencji „Gazterm” w Międzyzdrojach

  |   List Andrzeja Dudy odczytał Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski List Andrzeja Dudy odczytał Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski

Organizatorzy i uczestnicy

XXI Konferencji „Gazterm” w Międzyzdrojach
 

 

Szanowni Państwo,

 

pragnę podziękować organizatorom XXI Konferencji „Gazterm” w Międzyzdrojach za ich stałe zainteresowanie i zaangażowanie w strategiczną dla Polski tematykę energetyczną. Cieszę się, że w tym roku w swoich obradach postanowiliście Państwo skoncentrować się m.in. na tematyce związanej z Inicjatywą Trójmorza oraz jej szerszym transatlantyckim kontekstem. Opisując i analizując „stan i perspektywy współpracy gazowej USA–Trójmorze” bezpośrednio wypełniają Państwo część założeń, które przyczyniły się do powołania tego definiującego nasz region projektu.

 

Kluczową przesłanką Inicjatywy Trójmorza było bowiem i jest wspólne dla przywódców regionu przekonanie, że istnieje potrzeba wyposażenia istniejącej od lat idei współpracy Europy Środkowej w pożyteczne i efektywne narzędzia jej praktycznej realizacji. Przeświadczenie to jest rezultatem m.in. dialogu prowadzonego między światem polityki, biznesu i środowisk eksperckich.

 

Od początku istnienia Inicjatywy Trójmorza, Prezydenci państw leżących między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym zakładali, że budowanie podmiotowości Europy Środkowej musi mieć pewne stałe parametry. Należą do nich m.in. polityczne zaufanie państw-uczestników, infrastrukturalna efektywność działań i biznesowa opłacalność wspólnych planów. Te trzy parametry określają treść współpracy Trójmorza oraz wpływają na jakość jego współpracy z otoczeniem i najważniejszymi partnerami.

 

Tak zdefiniowane przez przywódców regionu ramy kooperacji spowodowały, że w centrum działań Inicjatywy znalazły się dziedziny o strategicznym znaczeniu dla naszej przyszłości —  energetyka, transport i cyfryzacja. Dopasowane do wyzwań współczesności, wpływające na modernizację gospodarek, przesądzające o powodzeniu w biznesie, obszary te nie abstrahują od kwestii strategicznych — bezpieczeństwa energetycznego, stabilności dostaw surowców i społecznie akceptowanych cen energii. Dziś tworzą one katalog wspólnych zadań, przed którymi stoi Polska, Trójmorze, Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Chcemy, aby ich realizacja była grą o sumie dodatniej, a nie zerowej. Logika ta oznacza korzyści dla wszystkich uczestników Inicjatywy i jej partnerów, a nie jedynie dla wybranych beneficjentów.   

 

Jestem przekonany, że tego rodzaju ambitna polityka regionalna musi mieć naturalnych sprzymierzeńców, w tym także tych o globalnej sile oddziaływania. Dla Trójmorza są nimi Unia Europejska i Stany Zjednoczone. To nie tylko nasi partnerzy. To przede wszystkim dwie współistniejące i współzależne przestrzenie naszego rozwoju. To wewnątrz nich — w Unii Europejskiej i w świecie euroatlantyckim — dokonuje się współpraca trójmorska. Świadomość wartości tego otoczenia jest dla przywódców Trójmorza bardzo ważna.

 

Jedność euroatlantycka utrwalana poprzez systematyczne znoszenie infrastrukturalnych barier i ekonomicznych podziałów jest zatem ważnym aspektem strategii Trójmorza. Wspomnianą jedność musimy budować także w polityce energetycznej. Dlatego z dużą satysfakcją przyjmuję fakt, że w Konferencji w Międzyzdrojach biorą udział przedstawiciele ważnych dla Europy Środkowej energetycznych firm amerykańskich, brytyjskich i australijskich — m.in. Cheniere Energy, Venture Global LNG, Liquefied Natural Gas Limited czy Baringa Partners. To dowód zainteresowania największych eksporterów gazu środkowoeuropejskim rynkiem energii.

 

Pragnę podkreślić, że porty Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego to bramy do rynków naszego regionu, otwierające nowe możliwości wzajemnie korzystnych inwestycji. Polska, Trójmorze, UE i świat euroatlantycki potrzebują pozytywnej agendy w tej dziedzinie. Mam tu na myśli propozycje takich działań integracyjnych na osi Północ-Południe, które stworzą wolny rynek gazu w Europie Środkowej. Jego cechami konstytutywnymi powinny być bezpieczeństwo, efektywność, opłacalność, stabilność i zaufanie. Plan osiągnięcia takiego kształtu rynku gazu z pewnością wymaga czasu.  

 

Do najważniejszych elementów tego planu należą terminale LNG funkcjonujące w Świnoujściu, Kłajpedzie i ten mający powstać na wyspie Krk. Chcąc zdywersyfikować źródła energii, prowadzimy zaawansowane rozmowy nad projektem Bramy Północnej, czyli Baltic Pipe umożliwiającym pozyskiwanie energii ze złóż norweskich. Pracujemy nad rozbudową sieci połączeń gazowych i zwiększeniem przepustowości już istniejących interkonektorów i terminali. Polepszamy nasze możliwości magazynowania zasobów gazu. Proces zwiększania wolności i odporności energetycznej w Europie Środkowej odbywa się przy znaczącym udziale Unii Europejskiej. Wraz z UE opracowujemy założenia unii energetycznej, w tym szczególnie przepisy antymonopolowe, które wykluczą ze sfery energetyki pokusę politycznie motywowanego szantażu. Co ważne, w ramach funduszu Connecting Europe Facility przyznano już środki finansowe na budowę kluczowych inwestycji w Trójmorzu — w tym terminala LNG w Krk, gazociągu Batlic Pipe oraz równie istotnych połączeń gazowych polsko-litewskiego, polsko-słowackiego i polsko-czeskiego. Ważnym tematem rozmów w regionie staje się także perspektywa eksploatacji złóż surowców na szelfie rumuńskim na Morzu Czarnym. Wszystkie wspomniane projekty składają się na panoramę potencjału Trójmorza. Uwolnienie tego potencjału zależy od krajów Inicjatywy, ale także od partnerów globalnych, w tym m.in. amerykańskich, katarskich i australijskich eksporterów gazu.  

 

Doskonałą okazją do pogłębienia współpracy energetycznej będą tegoroczny Szczyt Trójmorza w Bukareszcie oraz towarzyszące mu Forum Biznesowe (17-18 września br.). Dlatego już dziś zachęcam Państwa do aktywnego udziału w tych wydarzeniach. Tematy związane z polityką energetyczną niewątpliwie znajdą się w centrum bukaresztańskich rozmów. Raz jeszcze wyrażając satysfakcję z powodu podejmowania przez Państwa najważniejszych tematów z dziedziny energetycznej, życzę owocnych rozmów podczas XXI konferencji „Gazterm”.    

 

Z wyrazami szacunku i sympatii,

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.