Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 19 listopada 2015

List prezydenta z okazji 90-lecia Polskiego Radia S.A.

Uczestnicy uroczystości

wręczenia odznaczeń państwowych

z okazji

90-lecia Polskiego Radia S.A.

w Warszawie

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Odznaczeni!
Panie i Panowie!
 

Osiemnastego kwietnia 1926 roku po raz pierwszy popłynęły w eter słowa: Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fale 480. Tego dnia zaczął się nowy rozdział w dziejach polskiej kultury i życia publicznego. Swoje regularne nadawanie rozpoczęła rozgłośnia słyszalna na całym obszarze odrodzonej Rzeczypospolitej, a z upływem lat także daleko poza jej granicami. Było to radio polskie nie tylko z nazwy. Z informacjami o najważniejszych wydarzeniach w kraju i za granicą, ze znakomitymi wykonaniami dzieł rodzimych kompozytorów, z polską literaturą poszerzało wiedzę swoich słuchaczy o Polsce i o otaczającym świecie. Program Polskiego Radia stał się jednym z ważniejszych wzorców, jeśli chodzi o piękną polszczyznę, kanony kultury, etykę mediów i merytoryczny poziom audycji, a wreszcie pod względem szacunku dla wartości, na których opierała się tożsamość i byt państwowy wolnej Polski.

 

Jubileusz 90-lecia Polskiego Radia jest okazją, aby z dumą przypomnieć dokonania pionierów radiofonii w Polsce – będących również liderami radiofonizacji w ówczesnej Europie. Na szczególne podkreślenie zasługuje też rola, jaką Polskie Radio odegrało w kreowaniu patriotycznego, obywatelskiego etosu II Rzeczypospolitej. Tak wówczas, jak i dzisiaj możność bezpośredniego, równoczesnego zwracania się do milionów osób mówiących i czujących po polsku, to wielka odpowiedzialność i wielka szansa. W realiach gospodarki wolnorynkowej oraz pluralizmu przestrzeni medialnej nadawcy niepubliczni wykorzystują tę szansę na różne sposoby. W państwie demokratycznym należy to do normalnego porządku rzeczy, a nawet więcej – jest jedną z gwarancji wolności słowa i swobody debaty.


Jednak nadawcom publicznym stawiane są wymagania szczególne. Ich misją jest przestrzeganie, a przez to również propagowanie standardów dziennikarskiego profesjonalizmu i obiektywizmu, promowanie kultury ojczystej oraz wspieranie wszystkiego, co buduje nowoczesne społeczeństwo – pluralistyczne, lecz ceniące swoją historię i tożsamość. Jestem pewien, że czerpiąc ze swoich szacownych tradycji i otwierając się na nowe technologie, Polskie Radio będzie jednym z filarów naszych narodowych mediów, że ich misję będą Państwo realizowali z pasją i zaangażowaniem.

 

Drodzy Państwo, o prezenterach i twórcach audycji radiowych mawia się, że goszczą w domach swoich słuchaczy. W odniesieniu do wielu osobistości radia publicznego tę piękną metaforę trzeba rozwinąć, ponieważ goście szczególnie oczekiwani i często nas odwiedzający
zasługują już na miano przyjaciół domu. Wręczane dzisiaj ordery są wyrazem uznania dla wieloletniej pracy tych z Państwa, którzy są głosami i twarzami popularnych audycji muzycznych, sportowych, społeczno-kulturalnych. Odznaczenia państwowe otrzymują także te osoby, które z powodzeniem poświęciły się technicznym i realizacyjnym aspektom tej zespołowej, bardzo odpowiedzialnej pracy. Życzę, aby te wyróżnienia, a także wysokie oceny słuchaczy były dla Państwa źródłem satysfakcji oraz inspiracją w staraniach o kolejne sukcesy zawodowe. Życzę, aby nasi rodacy z niecierpliwością i radością czekali na Państwa sygnał, na sygnał Polskiego Radia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 
 
Poleć znajomemu