Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 12 maja 2018

Życzenia Prezydenta RP dla Zofii Kucówny

Pani
Profesor Zofia Kucówna

 

 

 

 

 

Wielce Szanowna Pani Profesor,

 

Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji i życzeń wszelkiej pomyślności z okazji jubileuszu Pani urodzin. W tym szczególnym dniu pragnę przekazać Pani Profesor wyrazy uznania i wdzięczności za imponujący dorobek twórczy oraz pedagogiczny.

 

Pani role teatralne i filmowe, kreacje w spektaklach Teatru Telewizji oraz w słuchowiskach radiowych są świadectwem artystycznego kunsztu, wszechstronności i naturalności połączonej z niezwykłą siłą wyrazu. Pani aktorstwo wniosło do polskiej kultury świeżość, autentyczność i głębię. Budzą podziw Pani wybitne role w inscenizacjach literackiej klasyki – dziełach Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Aleksandra Fredry, Williama Szekspira czy Antoniego Czechowa. Także film korzystał z Pani niezwykłego talentu. Z wyjątkowym wyczuciem potrafi Pani przekazywać bogactwo i złożoność ludzkich emocji, trafnie ukazując wnętrze człowieka wraz z całym jego pięknem. Nawiązuje przy tym Pani z widzami szczególny rodzaj dialogu i stwarza poczucie głębokiej łączności.

 

Składam również wyrazy uznania za Pani działalność społeczną – za włączenie się w pomoc internowanym podczas stanu wojennego, za pracę na rzecz Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

 

W jednej ze swoich książek wspomnieniowych napisała Pani, że sztuka jest emanacją naszego wewnętrznego życia i ona jest decydującą wartością tworzenia. Cieszę się, że od wielu lat dzieli się Pani z widzami swoim wewnętrznym pięknem. Jestem głęboko przekonany, że Pani artyzm, wrażliwość i ciepło są dla nas i dla polskiej kultury bezcennym darem.

 

Raz jeszcze gratulując dzisiejszego jubileuszu, życzę Pani satysfakcji z sukcesów artystycznych i poczucia spełnienia, wielu lat w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności. 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu