Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 16 maja 2018

List Prezydenta RP do uczestników VI Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego

 

Uczestnicy i Organizatorzy

VI Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego

w Warszawie

 

 

Szanowni Państwo!

 

 

Myślą przewodnią dzisiejszego spotkania uczynili Państwo zdanie dziecko jest najważniejsze. Na przestrzeni minionych dziesięcioleci nadrzędny interes dziecka, czy też, według innego określenia, najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka stało się jedną z powszechnie akceptowanych zasad cywilizowanego świata. W preambule Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 roku, czytamy między innymi: rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie. Sygnatariusze tego dokumentu deklarują także, że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Rzeczpospolita Polska jako strona tej Konwencji traktuje owe stwierdzenia odpowiednio do ich wagi.

 

Artykuł 72 obecnej Konstytucji, jedna z naczelnych reguł polskiego prawa rodzinnego, tj. zasada dobra dziecka, przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego oraz działalność Rzecznika Praw Dziecka to tylko niektóre elementy systemu wsparcia dla dzieci i ich rodzin. W tym także rodzin zastępczych – spokrewnionych, niezawodowych oraz zawodowych. Cieszę się, że w ostatnich latach polityka rodzinna państwa przybrała również postać zwiększonych, wymiernych transferów finansowych. Dzieci to przecież nasza radość i duma, nasza przyszłość i nadzieja. Dlatego wszechstronna pomoc w trudzie ich utrzymania, kształcenia i wychowania to najlepsza i najpotrzebniejsza inwestycja, tak w wymiarze indywidualnym, jak i w skali ogólnonarodowej.

 

W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczyście czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy tamto wielkie zwycięstwo. Podziwiając ich odwagę i determinację, jednocześnie podejmujemy refleksję nad wartościami, które chcieli urzeczywistniać. Warto pamiętać, że sukces roku 1918 był możliwy dzięki zaangażowaniu bardzo wielu grup społecznych. Ich poparcie dla idei nowego państwa polskiego wiązało się także z wizją odrodzonej Rzeczypospolitej, jaką zaprezentowali ojcowie naszej niepodległości. Była to idea państwa demokratycznego i solidarnego. Szanującego każdą uczciwą pracę, uznającego i nagradzającego każdy wysiłek na rzecz dobra wspólnego – a szczególnie służbę tym,
którzy w sposób niezawiniony znaleźli się potrzebie. Taką Polskę chcemy budować również teraz i takie postawy społeczne uznajemy dzisiaj za najcenniejsze. Dlatego też pragnę po raz kolejny wyrazić mój najwyższy szacunek i wdzięczność wobec rodziców otwierających swoje serca i domy dla dzieci doświadczonych brakiem tych dwu niezbędnych im dóbr.
 

 

Gorąco dziękuję za przykład wielkoduszności i solidarności tym z Państwa, którzy otaczają opieką dzieci w większej liczbie oraz młodych ludzi wymagających szczególnej opieki i troski wychowawczej. Dobro, które dokonuje się w rodzinach zastępczych, promieniuje także poza ich krąg. Jest jednym z filarów, na których opiera się ład społeczny i właściwie pojmowany postęp. Wyrażam nadzieję, że fakt ten będzie coraz wyraźniej dostrzegany i doceniany – tak w obrębie organów i instytucji publicznych, jak i w szerokich kręgach społeczeństwa.

 

Z okazji przypadającego 15 maja Międzynarodowego Dnia Rodziny pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia  wielu sił ducha i ciała, pomyślnego rozwoju i sukcesów Państwa pociech, a także satysfakcji z pełnienia Państwa ogromnie ważnej i potrzebnej misji. Ufam, że obrady VI Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego będą owocne i inspirujące. Najserdeczniej wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu