przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 17 maja 2018

List Prezydenta RP do uczestników Kongresu Polska Wielki Projekt

Uczestnicy i Organizatorzy

Kongresu Polska Wielki Projekt

w Warszawie

 

 

 

 

Szanowna Pani Minister!

Szanowna Pani Prezes!

Szanowni Państwo Prelegenci i Dyskutanci!

Panie i Panowie!

 

Cykl spotkań pod hasłem Polska Wielki Projekt to jedno z ważniejszych forów wymiany myśli nad obecną kondycją oraz perspektywami rozwoju naszego kraju. Wyrażam wdzięczność i uznanie wszystkim, którzy również w tym roku współtworzą to wydarzenie. Dziękuję Państwu za świeżość i oryginalność prezentowanych ujęć, za intelektualną odwagę i zaangażowanie, z jakimi stawiają Państwo swoje diagnozy. Jak zawsze z zainteresowaniem oczekuję na postulowane przez Państwa rozwiązania problemów, które, dotycząc Polski – w tym także Polski w Europie – dotyczą każdego z nas. Warto przypomnieć, iż kolejne edycje Kongresu udowodniły, że idee mają konsekwencje. Że dzieła prawdziwie wielkie, zmiany jednocześnie pozytywne i znaczące muszą być następstwem rzeczowej, pogłębionej debaty. Taka właśnie praca w sferze idei poprzedziła wielki sukces Polaków w roku 1918. Taka właśnie dyskusja ukierunkowała i nadała odpowiednią dynamikę zmianom, które dokonują się w Polsce od trzech lat. Raz jeszcze serdecznie Państwu za to dziękuję.

 

Podczas tegorocznego Kongresu Państwa uwaga zogniskowana będzie na wartościach. Doceniam ten wybór. Dynamiczne przemiany dokonujące się we współczesnym świecie sprawiają, że posiadanie aksjologicznej busoli oraz stałe spoglądanie na nią jest nieodzowne. W roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości nie sposób uciec od refleksji nad wartościami takimi jak: wolność w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, suwerenność państwa, tożsamość narodowa, europejski uniwersalizm versus nie mniej europejski lokalizm, nowoczesność czy wreszcie republikanizm – a więc synergia oddolnej aktywności obywatelskiej oraz patriotyzmu i profesjonalizmu państwowych elit. Wiele z tych wątków przewija się w historii narodzin i krzepnięcia II Rzeczypospolitej. Masowe poparcie dla projektu: Polska niepodległa nie byłoby możliwe bez wieloletniej, tytanicznej pracy ideowej, w którą angażowali się narodowcy, socjaliści, ludowcy, konserwatyści i wiele innych środowisk. Idea niepodległego państwa jako gwaranta wolności i optymalnego rozwoju cywilizacyjnego, idee egalitarnego demokratyzmu, solidaryzmu i państwa socjalnego, a także koncepcja dziedzictwa polskości jako kulturowego spoiwa różnych grup społecznych były wówczas postrzegane jako istotna część aksjologicznych fundamentów nowej Polski. Odwołując się dzisiaj do spuścizny dwudziestolecia międzywojennego musimy postawić sobie kluczowe pytania: na ile owe idee mają zastosowanie dzisiaj? Jak należy je pojmować i urzeczywistniać w realiach drugiej dekady XXI wieku? Jak powinien je odzwierciedlać porządek prawny – z konstytucją na czele?

 

Za nie mniej istotny uznać tu trzeba kontekst integracji europejskiej. Ewolucja wielkiego projektu: Unia Europejska zdaje się potwierdzać słuszność koncepcji jej ojców założycieli. Widać wyraźne, że tożsamości narodowe są i pozostaną istotnymi elementami tożsamości europejskiej. Z całą pewnością nie są one czymś, co można łatwo zignorować lub wykorzenić. Dotyczy to również tych państw członkowskich, które mają za sobą doświadczenie komunizmu – z jego ideologizacją niemal wszystkich sfer życia, z zadekretowanym, specyficznie pojmowanym internacjonalizmem, gospodarką planową oraz skrajnym etatyzmem. Uważam, że doświadczenie to stanowi istotny element historii Europy jako całości – a wobec tego powinno być przedmiotem refleksji wszystkich, którym zależy na harmonijnym przebiegu procesów integracyjnych oraz na dobrze ukierunkowanym rozwoju naszego kontynentu.

 

Szanowni Państwo, bogatsi o wiedzę dotyczącą przemian społecznych i politycznych w Polsce minionego ćwierćwiecza powinniśmy otwarcie stawiać problem dotychczasowego wykorzystania olbrzymiego potencjału naszego kraju. Ufam, że wielki projekt Polska doczeka się pełnej realizacji – a więc działań, które swoją trafnością i rozmachem nie będą ustępować analizom i programom, o których w najbliższych dniach będą Państwo dyskutować. Życząc inspirujących i owocnych obrad, gorąco wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.