Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 20 maja 2018

List Prezydenta z okazji jubileuszu Arcybiskupa Sawy

 

Jego Eminencja

Wielce Błogosławiony Sawa

Prawosławny Metropolita Warszawski
i Całej Polski

 

 

 

Eminencjo!

 

Z okazji obchodów 80. urodzin oraz 20. rocznicy wyboru i intronizacji na tron metropolitów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego proszę Eminencję o przyjęcie uroczystych gratulacji oraz życzeń wielu sił ducha i ciała, radości z owoców arcypasterskiego posługiwania i wszelkich potrzebnych łask Bożych.

 

Ten podwójny jubileusz to radosne wydarzenie i ważna cezura nie tylko dla Eminencji osobiście, ale też dla całej społeczności prawosławnej w Polsce. Cechujący Księdza Arcybiskupa duszpasterski zapał, wiedza teologiczna i znaczący dorobek naukowy, talenty organizatora i bogate doświadczenie w pełnieniu rozlicznych funkcji kościelnych sprawiły, że dokonania Eminencji uznać można za osobny rozdział powojennej historii polskiego prawosławia. Jako profesor nauk teologicznych i wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, mnich oraz przełożony i odnowiciel Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, prawosławny biskup łódzki i poznański, a następnie białostocki i gdański, pełniąc misję Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, a wreszcie szóstego Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, uczynił Eminencja szczególnie wiele dla rozwoju swojego Kościoła. Jego obecne znakomite perspektywy – zarówno w wymiarze duchowym, jak i pod względem materialnym i organizacyjnym – są w znaczącej mierze wynikiem ojcowskiej troski oraz wieloletniego duszpasterskiego trudu Eminencji.

 

Składam na ręce Księdza Arcybiskupa pozdrowienia i wyrazy szacunku wszystkim moim rodakom, którym Eminencja przewodzi na drogach wiary – i raz jeszcze proszę o przyjęcie jubileuszowych gratulacji oraz serdecznych życzeń jak najdłuższej i najowocniejszej posługi.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalny KPRP

Poleć znajomemu