Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 7 maja 2018

List Prezydenta RP z okazji Pielgrzymki Samorządów Terytorialnych do Sanktuarium NMP Łaskawej Lwowskiej w Lubaczowie

Uczestnicy i Organizatorzy

Pielgrzymki Samorządów Terytorialnych

do Sanktuarium NMP Łaskawej Lwowskiej

w Lubaczowie

 

 

Eminencjo Księże Kardynale!

Ekscelencje Księża Biskupi!

Szanowny Panie Marszałku Województwa Podkarpackiego!

Czcigodny Księże Kustoszu! Wielebni Kapłani!

Szanowni Samorządowcy!

 

Dzisiejsza uroczystość w Sanktuarium NMP Łaskawej Lwowskiej – poprzez upamiętnienie śp. Kardynała Władysława Rubina, byłego alumna seminarium duchownego we Lwowie, a także dzięki obecności Księdza Kardynała Mariana Jaworskiego, łacińskiego arcybiskupa-seniora metropolii lwowskiej – kieruje nasze myśli ku miastu, w którym król Jan Kazimierz złożył swoje słynne ślubowanie. Tamto wiekopomne wydarzenie było inspiracją do ustanowienia w całym polskim Kościele Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Papież Benedykt XV uczynił to na prośbę biskupów polskich po tym, jak w roku 1918 Polska odzyskała niepodległość. Jest to święto, które wierni Kościoła w Polsce obchodzą razem ze Świętem Narodowym Trzeciego Maja.

 

Te trzy wydarzenia – śluby lwowskie, uchwalenie Konstytucji 3 maja oraz odzyskanie niepodległości w roku 1918 współtworzą historię naszej Ojczyzny. To części tej samej, ukształtowanej przez wieki całości. Symbole ciągłości naszej tożsamości narodowej, a także dowód trwania przy wartościach, które od ponad tysiąca pięćdziesięciu lat motywują Polaków do twórczości, pracy i walki. Wśród wartości tych szczególne miejsce zajmują wolność, solidarność i sprawiedliwość. Podczas potopu szwedzkiego, w dobie zmagań o uzdrowienie Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku oraz po I wojnie światowej – każdy, kto czuł się polskim patriotą nie szczędził wysiłków, aby nasze państwo było wolne i niepodległe, solidarne i sprawiedliwie, rządzone sprawnie i prawdziwie po gospodarsku.

 

To wielkie wyzwanie pozostaje aktualne po dziś dzień. Tegoroczne obchody stulecia odzyskania niepodległości, debata społeczna dotycząca nowej konstytucji, a wkrótce również kolejne wybory samorządowe stanowią ważne okazje, aby poświęcić swoje zdolności, czas i wysiłek na rzecz dobra wspólnego. Aby dołączyć do dziesiątków pokoleń polskich działaczy państwowych i społeczników, którzy poprzez bardzo konkretne zaangażowanie wnosili niezastąpiony wkład w pomyślny rozwój Rzeczypospolitej. Szczególnie na poziomie lokalnym – i dawniej, i dzisiaj – nie brak wspaniałych przykładów samorządowców i działaczy lokalnych, którzy swoją codzienną pracą pokazują, jak przekładać wielkie idee na wymierne osiągnięcia. Jak realnie poprawiać warunki życia mieszkańców naszych małych Ojczyzn. Jak odnosić sukcesy, których suma tworzy sukces całej Polski, całego narodu.

 

Ufam, że dzisiejsze spotkanie w lubaczowskim Sanktuarium będzie dla Państwa szczególnym umocnieniem w wymiarze duchowym oraz inspiracją do dalszej służby na rzecz społeczności lokalnych. Dziękuję za świadectwo, jakim jest Państwa obecność w tym wyjątkowym miejscu. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

List odczytał Doradca Prezydenta RP Bogusław Winid.

Poleć znajomemu