Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 22 maja 2018

List Prezydenta na uroczystości wręczenia Nagrody imienia Iwana Wyhowskiego 2018

 

Pan Profesor

Igor Iliushyn

Laureat

Nagrody imienia Iwana Wyhowskiego 2018

 

oraz

 

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości wręczenia Nagrody

 

Dostojny Laureacie!

Szanowni Wyróżnieni!

Panie i Panowie!

 

Nagroda imienia Iwana Wyhowskiego ma wieloraką i głęboką wymowę. Stanowi ona ważny symbol bliskości i solidarności między Polską a Ukrainą, między Polakami a Ukraińcami. Jednocześnie bardzo istotny jest jej ogromnie prestiżowy wydźwięk – stanowi ona bowiem wyraz uznania ze strony polskiej elity intelektualnej, środowisk czołowych polskich uczelni. To gest przyjaźnie wyciągniętej dłoni do naszych ukraińskich sąsiadów, podkreślenie wspólnoty losu w tej części Europy i zaproszenie, aby razem budować pomyślność naszych narodów i całego regionu.

 

Patron tej Nagrody – hetman kozacki Iwan Wyhowski, współtwórca unii hadziackiej, przywódca kozacko-polsko-tatarskich wojsk w zwycięskiej bitwie przeciw armii moskiewskiej pod Konotopem – inspiruje nas do umacniania więzi między Polakami a Ukraińcami. Był on zwolennikiem porozumienia naszych narodów i utworzenia wspólnego organizmu politycznego – Rzeczypospolitej, w której na równych prawach mogliby realizować swoje interesy i aspiracje Polacy, Litwini i Rusini. Choć historia nie dała szansy trwałego urzeczywistnienia tego śmiałego projektu, to jednak może być on dla nas zachętą, by w odwołaniu do najlepszych wątków wspólnej przeszłości wyprowadzać inicjatywy służące przyszłości. Polska z nadzieją i wielką życzliwością odbiera te wszystkie procesy zachodzące na niepodległej Ukrainie, które umacniają ukraińską demokrację, społeczeństwo obywatelskie i wybór proeuropejskiej drogi. Dla budowania pomyślnej przyszłości wielkie znaczenie ma to, że Nagroda imienia Iwana Wyhowskiego integruje środowiska naukowe i intelektualne obu naszych krajów. Niesie ona ważne przesłanie, że najlepsze rezultaty w rozwijaniu polsko-ukraińskiego partnerstwa odniesiemy, opierając się na takich wartościach jak prawda, dialog przepełniony wzajemną uwagą i szacunkiem oraz śmiałość w wytyczaniu nowych horyzontów.

 

Z serdecznymi gratulacjami zwracam się do tegorocznego Laureata Nagrody, Pana Profesora Igora Iliushyna. Pan Profesor jest wybitnym historykiem, podejmującym w swojej pracy naukowej trudny temat relacji polsko-ukraińskich w okresie międzywojennym, II wojny światowej oraz pierwszych lat po jej zakończeniu. Bogaty dorobek Pana Profesora w tej dziedzinie zasługuje na wielkie uznanie. Z punktu widzenia polskiego odbiorcy szczególne zainteresowanie wzbudzają zwłaszcza te publikacje, które dotykają najboleśniejszego wątku w historii stosunków polsko-ukraińskich, jakim jest tragedia wołyńska. Pragnę wyrazić Panu Profesorowi głęboki szacunek i podziękowanie za to, że swoją postawą badawczą wyznacza najlepsze wzorce nie tylko działalności naukowej, ale również polsko-ukraińskiego dialogu, otwartości w dyskusji nad wrażliwymi zagadnieniami i wspólnego, konsekwentnego odkrywania prawdy historycznej. Jest ogromnie wymowne, że dzisiejszy Laureat Nagrody imienia Iwana Wyhowskiego znajduje się wśród prestiżowego grona wyróżnionych Nagrodą Kapituły Pojednania Polsko-Ukraińskiego.


Cieszę się, że powiększa się dziś środowisko osobistości, które wyróżnione zostały stażami w polskich szkołach wyższych. W tym roku są to: Pani Nataliia Antoniuk, Pani Oksana Buchko, Pani Lesia Dorosh, Pani Alla Goriushkina, Pani Liubov Halkiv, Pani Oleksandra Lohunowa, Pan Andriy Luchakivskyy, Pani Oksana Polinkevych, Pan Ihor Stoliarchuk, Pani Iryna Sulym, Pan Vitalii Telvak, Pani Yaryna Turchyn i Pan Vitalii Vasylyshyn.

 

Wszystkim Państwu – Laureatowi i Wyróżnionym – wraz z serdecznymi gratulacjami składam życzenia pomyślności w realizacji Państwa planów badawczych oraz rozwijaniu naukowych i międzyludzkich kontaktów. Proszę przyjąć bardzo ciepłe pozdrowienia.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu