Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 28 maja 2018

List Prezydenta do uczestników obchodów Święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

List Prezydenta odczytał minister Adam Kwiatkowski

Uczestnicy obchodów

Święta Uniwersytetu

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

 

 

Magnificencjo Księże Rektorze!

Dostojny Senacie!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystej sesji w ramach obchodów Święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Historia Uniwersytetu to ponad pół wieku tradycji i pracy nad jego rozwojem, które sprawiły, że jest on dziś prężnym ośrodkiem nie tylko nauk teologicznych, ale także społecznych i prawnych, ważnym miejscem na akademickiej mapie Polski.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z powodzeniem kontynuuje ideę uniwersytetu, który łączył przywiązanie do tradycji i wartości chrześcijańskich z otwartością intelektualną oraz swobodą dyskusji i badań naukowych. W dzisiejszym świecie taki model wydaje się nie tylko aktualny, ale wręcz szczególnie pożądany i odpowiadający wyzwaniom współczesności. Wspólne intelektualne doświadczenia, debaty o ważnych i aktualnych sprawach, kreowanie idei, wyznaczanie kierunków na przyszłość – tego oczekuje się dzisiaj od środowiska akademickiego. Tego oczekuje się od humanistyki, a zwłaszcza od nauk społecznych. Cieszę się, że UKSW jest takim miejscem i mam nadzieję, że te postulaty będą tu nadal realizowane. To bardzo ważne dla naszej przyszłości. Polska potrzebuje ludzi dobrze wykształconych, a zarazem kreatywnych, potrzebuje liderów zmian, potrzebuje mistrzów, mentorów i przewodników, ludzi pracowitych, oddanych i uczciwych. Jestem głęboko przekonany, że Państwa Uczelnia takich właśnie ludzi kształtuje.

 

Dzisiejszej uroczystości towarzyszy pamięć o dwóch wielkich Polakach, Kardynale Stefanie Wyszyńskim, patronie Uniwersytetu, i Janie Pawle II, jego doktorze honoris causa.
Gdybym miał wskazać cechy, które moim zdaniem łączyły obie te wielkie postacie, powiedziałbym, że były to nadzieja i odwaga. Obaj – mimo przeciwności – z nadzieją patrzyli
w przyszłość i z odwagą stawali w obronie wartości, wierząc, że dzięki konsekwentnym działaniom i dzięki wierze można zmieniać świat na lepsze. Z okazji Święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego życzę całej Państwa akademickiej społeczności tej samej wiary, tej samej odwagi oraz tego samego przekonania, że przyszłość jest w naszych rękach, że musimy brać za nią odpowiedzialność i że możemy uczynić ją lepszą.

 

Ta myśl przyświecała też przed stu laty twórcom II Rzeczypospolitej. Jeżeli była ona nowoczesna, jeżeli była demokratyczna, jeżeli była wolna i sprawiedliwa, to tylko dlatego, że jej odrodzenie poprzedziły lata namysłu nad tym, jakiej Polski chcemy, jakiego ustroju, jakiego prawa, jakiej konstytucji, jakich relacji społecznych oczekujemy. Taki namysł potrzebny jest również dzisiaj, gdy świętujemy stulecie odzyskania niepodległości. Jest to zadanie, w którym rola środowiska akademickiego jest nieoceniona.

 

Wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy naukowej oraz dydaktycznej i radości ze wspólnego odkrywania wiedzy, a Uniwersytetowi wielu lat dalszego pomyślnego rozwoju.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

 

Poleć znajomemu