Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 2 czerwca 2018

List Prezydenta do uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Szczecinie

Uczestnicy i Organizatorzy

VI Ogólnopolskiego Zjazdu
Dużych Rodzin

w Szczecinie

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowna Pani Prezes!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Szanowni Goście Zjazdu – Członkowie Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin!

Drodzy Młodzi Polacy!

 

Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin odbywa się już po raz szósty. Bardzo się cieszę, że te wyjątkowe spotkania są tak liczne, że Państwa wspólny głos jest coraz lepiej słyszany. Ten głos powinien wybrzmieć szczególnie mocno teraz, w roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, kiedy z szacunkiem i podziwem przypominamy odrodzenie i dynamiczny wzrost naszej Ojczyzny u progu XX wieku, a jednocześnie wybiegamy myślami
ku przyszłości, ku nowemu stuleciu. Świadectwo życia rodzin wielodzietnych, odpowiedzialna, pełna otwartości i wielkoduszności postawa rodziców, ich sukcesy wychowawcze, ale też codzienne trudności, z jakimi się Państwo zmagają – to nie tylko sprawa Państwa środowiska. To, mówiąc najdosłowniej, sprawa przyszłości i pomyślności całego naszego narodu, szczególnie w aspekcie kryzysu demograficznego, jaki pojawił się w minionym dwudziestoleciu. Jest to problematyka, która w sposób bezpośredni i znaczący wpływa na perspektywy rozwoju naszego kraju.

 

Wiele już powiedziano i napisano o rodzinie jako o fundamencie, na którym opiera się każde cywilizowane społeczeństwo. Ścisły związek jakości życia w rodzinie z wieloma aspektami życia społecznego już dawno został dowiedziony i wyczerpująco opisany. W ostatnich latach polskie władze publiczne wyciągnęły z tego faktu wnioski praktyczne. Konsekwentnie wspieram i z zadowoleniem obserwuję działania takie jak program „Rodzina 500 plus”, wsparcie dla rozwoju mieszkalnictwa, inicjatywy w dziedzinie oświaty, zmiany nakierowane na przyspieszenie
rozwoju gospodarczego oraz wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Wszystko to sprzyja rodzinom, pomaga w podjęciu decyzji o ich powiększeniu, stwarza lepsze warunki do wychowywania i kształcenia młodych Polaków. Warto przy tym pamiętać, że wszelkie dobro, które dzieje się za sprawą rodzin, pomnaża się w rodzinach dużych. Dlatego wsparcie państwa dla rodzin powinno być wsparciem szczególnym w odniesieniu
do rodzin wielodzietnych. Cieszę się, że w Kancelarii Prezydenta RP gościli kilkakrotnie przedstawiciele Zespołu Ekspertów Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Rozmowy dotyczyły między innymi koncepcji  „bonów wychowawczych” dla rodzin z dziećmi oraz uwzględnienia okresu wychowywania dzieci w kontekście uprawnień do emerytury. Ufam, że dalsze rozmowy na temat tych rozwiązań przyniosą oczekiwany przez Państwa rezultat.

 

Szanowni Państwo, zamożna i respektowana, nowoczesna i bezpieczna Polska potrzebuje wielu mądrych i prawych obywateli, którzy już w rodzinnym domu nauczyli się odpowiedzialności, obowiązkowości, troski o słabszych, umiejętności dzielenia się i współpracy. Rodziny wielodzietne przyczyniają się do tego w ogromnym stopniu. Wyrażam nadzieję, że będą dorastać kolejne generacje Polaków wychowywanych w duchu empatii, altruizmu, wzajemnej lojalności i patriotyzmu. I że to oni w przyszłości wezmą odpowiedzialność za polskie szkoły, uczelnie, laboratoria naukowe i zakłady przemysłowe, polskie sceny i stadiony – za naszą Ojczyznę.

 

Życzę Państwu, aby inspirujące i owocne obrady tegorocznego Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin przyczyniły się do urzeczywistnienia tej wizji. Dziękuję za Państwa inwencję, społecznikowski zapał i zaangażowanie. Naszym najmłodszym z okazji Dnia Dziecka życzę spełnienia wszelkich marzeń, a wszystkich Państwa najserdeczniej pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu