przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 9 czerwca 2018

List Prezydenta na otwarcie wystawy poświęconej polskiej adwokaturze

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystego otwarcia wystawy

„Adwokaci w służbie Ojczyźnie.

Jubileusz 100-lecia adwokatury polskiej”

w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

 


Szanowni Państwo!

 

W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przypominamy zasługi różnych środowisk i grup zawodowych dla odrodzenia się suwerennego państwa polskiego po stu dwudziestu trzech latach niewoli. Powrót naszej Ojczyzny na polityczną mapę Europy był wydarzeniem w skali międzynarodowej – ale przede wszystkim odmienił życie milionów Polaków. Podmiotowość odzyskał nie tylko nasz kraj jako całość, lecz także jego mieszkańcy, którzy stali się obywatelami niepodległej Rzeczypospolitej. Było to przejście od ucisku i terroru do wolności i rządów prawa, od praw narzuconych nam z zewnątrz do ustroju ustanowionego przez niezawisłą reprezentację polskiego społeczeństwa, od rządów obcych monarchii do nowoczesnego ładu demokratycznego. Ta zmiana nie mogłaby się dokonać, gdyby nie wiedza i zaangażowanie środowisk prawniczych. Dlatego cieszę się, że pośród środowisk, które w roku wielkiego narodowego jubileuszu prezentują swój dorobek i zasługi dla polskiej suwerenności, znalazła się również adwokatura.

 

W odrodzonej Ojczyźnie adwokaci byli jednymi z architektów nowego porządku prawnego. Zasiadali w parlamencie, piastowali ważne funkcje w kolejnych rządach. Reprezentując różne ugrupowania polityczne i różne poglądy, służyli wszyscy jednej sprawie: nowoczesnej, suwerennej i sprawiedliwej Polsce. Byli wśród nich: mecenas Stanisław Bukowiecki, twórca i prezes Prokuratorii Generalnej RP, profesor Wacław Makowski, minister sprawiedliwości, wicemarszałek i marszałek Sejmu RP, mecenas Stanisław Car, również wicemarszałek i marszałek Sejmu, bliski współpracownik marszałka Józefa Piłsudskiego, i wiele innych wybitnych postaci. Adwokatem był też Władysław Raczkiewicz, minister spraw wewnętrznych, marszałek Senatu i Prezydent RP na uchodźstwie.

 

W czasie II wojny światowej wielu polskich adwokatów angażowało się w działalność konspiracyjną i tworzenie struktur państwa podziemnego, działając zarówno w pionie cywilnym, jak i walcząc z bronią w ręku. Na szczególne wspomnienie zasługuje czternastu warszawskich adwokatów, członków Rady Przybocznej, ciała utworzonego w miejsce rozwiązanych Naczelnej Rady Adwokackiej i Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, którzy w 1940 roku odmówili głosowania za pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu adwokatów narodowości żydowskiej.

 

Wielu adwokatów zapisało też chlubną kartę w czasach komunistycznej dyktatury. Pomoc prawna świadczona w ramach Komitetu Obrony Robotników oraz innych inicjatyw, których celem było wsparcie dla ofiar komunistycznych represji, przyczyniła się do ostatecznego zwycięstwa „Solidarności” i przemian demokratycznych w naszym kraju, a osoby takie jak mecenas Aniela Steinsbergowa czy mecenas Jan Olszewski, późniejszy premier Rzeczypospolitej, na trwałe zapisały się w historii polskich zmagań o poszanowanie praw i wolności obywatelskich. Ich postawa to przykład społecznej odpowiedzialności i wzór do naśladowania.


W działalność Komitetu Obrony Robotników zaangażowany był również śp. Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. Jako specjalista w zakresie prawa pracy współpracował z Biurem Interwencji KOR, prowadził szkolenia i wykłady dla robotników. Sprawy adwokatury i stosowania prawa były mu zawsze bardzo bliskie. Na krótko przed swoją tragiczną śmiercią, 6 marca 2010 roku, wziął udział w Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Adwokatury, gdzie mówił między innymi o wyjątkowości zawodu adwokata. Cieszę się, że istotny fragment jubileuszowej ekspozycji poświęcony został Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i Jego służbie na rzecz państwa prawa.

 

Przywołując te wspaniałe i chlubne tradycje, trudno nie wspomnieć o obecnych i przyszłych wyzwaniach, jakie stoją przed nami w perspektywie najbliższych lat i kolejnego stulecia. Konieczna jest nieustanna refleksja nad funkcjonowaniem prawa w Polsce w miarę, jak rodzą się nowe potrzeby i ujawniają niedostatki. Dotyczy to zarówno samego prawa, jak i jego stosowania oraz dostępności porad prawnych, zwłaszcza dla zwykłych obywateli. Rola środowisk prawniczych, w tym adwokatury, jest tu nie do przecenienia. To zawód, który wymaga szczególnej społecznej wrażliwości. Praca adwokata jest misją – nie tylko wobec osób, które adwokat reprezentuje, ale także w stosunku do państwa, którego system prawny współtworzy. Adwokatura to ważny element sprawiedliwego ładu społecznego i jeden z filarów państwa prawa, które jako przestrzeń wzajemnego zaufania służy swoim obywatelom.

 

Wystawa „Adwokaci w służbie Ojczyźnie” pokazuje, że w ciągu ostatnich stu lat naszej historii było wielu członków palestry, których postawa może być wzorem do naśladowania, którzy dali dowód swojego patriotyzmu i którym my wszyscy bardzo wiele zawdzięczamy. Dziękuję organizatorom za to ciekawe i wartościowe przedsięwzięcie. Jestem przekonany, że będzie ono skuteczną inspiracją do jeszcze większego angażowania się w sprawy Polaków i Rzeczypospolitej. Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości serdecznie pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.