Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 14 czerwca 2018

List Prezydenta z okazji Światowych Dni Morza 2018

Uczestnicy i Organizatorzy

Światowych Dni Morza 2018

„IMO 70: Nasze dziedzictwo –
lepsza żegluga dla lepszej przyszłości”

w Szczecinie

 

 

Szanowny Panie Ministrze!

Szanowny Panie Sekretarzu Generalny!

Dostojni Goście! Szanowni Państwo!

 

„Morze jest otwarte dla wszystkich” – napisał człowiek morza, jeden z najwybitniejszych twórców światowych: Joseph Conrad. Pod tym nazwiskiem wszedł on do historii literatury,
ale – gdy w wieku siedemnastu  lat opuszczał Polskę pozbawioną niepodległości przez zaborców – nazywał się Józef Korzeniowski. Możliwe, że to właśnie polskie dziedzictwo kulturowe, polski temperament tego wielkiego pisarza sprawiły, iż morze widział on jako przestrzeń wolności i podejmowania wyzwań. Jako rzeczywistość, w której człowiek sprawdza się i hartuje, osiągając wyżyny heroizmu. To, że „morze jest otwarte dla wszystkich”, oznacza żywioł bez granic, stwarzający wielkie szanse, ale wymagający także odpowiedzialności, siły ducha i międzyludzkiej solidarności.

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników i organizatorów Światowych Dni Morza, które w tym roku odbywają się w Szczecinie. To dla nas ogromna satysfakcja i duma, że Polska – jako pierwszy kraj w Europie Środkowo-Wschodniej i regionie Morza Bałtyckiego – jest gospodarzem tego największego święta morskiego Narodów Zjednoczonych. Bardzo ciepło witam przybyłych na to spotkanie naszych szacownych gości z wielu państw świata, wchodzących w skład Międzynarodowej Organizacji Morskiej, na czele z Panem Sekretarzem Generalnym IMO Kitackiem Limem. Na Pańskie ręce, Panie Sekretarzu Generalny, pragnę złożyć gratulacje z okazji 70-lecia działalności Organizacji. Cieszę się, że Szczecin staje się miejscem globalnej debaty nad tym, jak najlepiej wykorzystać doświadczenia historii i patrząc w przyszłość, tworzyć optymalne warunki dla rozwoju żeglugi, z myślą o dobru całej ludzkości. Ważnym wydarzeniem, wzbogacającym tę dyskusję, jest również 6. Międzynarodowy Kongres Morski.

 

Spotykają się Państwo w Szczecinie w wyjątkowym dla Polski czasie. Obchodzimy właśnie doniosły jubileusz stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. To także setna rocznica utworzenia Marynarki Wojennej RP oraz wspomnienie o początkach floty handlowej i Szkoły Morskiej w odrodzonej Polsce. Jednym z najwspanialszych dokonań Polaków w okresie międzywojennym była budowa portu w Gdyni, który stał się naszą morską bramą na świat i wpisał się do czołówki portów bałtyckich. Jednak morskie tradycje Polski sięgają wieków znacznie wcześniejszych. Nasza państwowa obecność nad Bałtykiem datuje się od X stulecia, a tworzenie polskiej floty, która odniosła pamiętne zwycięstwo w bitwie pod Oliwą, rozpoczęło się w wieku XVII; wtedy również nastąpił rozkwit portu w Gdańsku. Dzisiaj kontynuujemy i rozwijamy to chlubne, inspirujące dziedzictwo.

 

Pragniemy, aby sektor morski należał do wiodących segmentów polskiej gospodarki. Ostatnie lata są potwierdzeniem nie tylko naszych ambicji, lecz także świadectwem polskiego potencjału i osiągnięć, które sprawiają, że nasz kraj może odgrywać nad Bałtykiem, jak również w morskiej współpracy Europy i świata, coraz bardziej znaczącą rolę. Polskie porty rekordowo zwiększają wielkość przeładunków. Modernizujemy i odbudowujemy przemysł stoczniowy, czego przykładem są ambitne plany w Szczecinie. Nową jakość w naszym regionie stworzyło uruchomienie terminalu LNG w Świnoujściu – największej tego rodzaju instalacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Renomą w świecie cieszą się polskie uczelnie morskie, które kształcą cenionych w środowisku międzynarodowym specjalistów. Polska jest więc dobrym miejscem, by rozmawiać o budzących nadzieje perspektywach, jakie roztaczają się przed gospodarką morską.

 

Morza i oceany zawsze były jedną z najważniejszych przestrzeni rozwoju i nawiązywania kontaktów w ramach ogólnoludzkiej cywilizacji. Dzisiaj mają znaczenie równie istotne,
a może nawet większe niż kiedykolwiek – wraz z wyzwaniami globalnego świata, dynamicznie rosnącym transportem i handlem międzynarodowym, nowymi technologiami, otwierającymi się możliwościami wytyczania nowych szlaków. O tych wszystkich szansach, zadaniach i dylematach debatować będą Państwo tu, w Szczecinie. Raz jeszcze pragnę wyrazić satysfakcję, że możemy się w ten sposób przyczynić do zacieśnienia morskiej współpracy międzynarodowej. Życzę Państwu owocnych obrad, a wszystkim naszym gościom miłych, niezapomnianych wrażeń z pobytu w Polsce.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu