przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 18 czerwca 2018

List Prezydenta RP na uroczystościach pogrzebowych śp. Profesora Miłowita Kunińskiego

Uczestnicy

uroczystości pogrzebowych

śp. Profesora Miłowita Kunińskiego

w Krakowie

 

 

Szanowni Państwo!

 

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Profesora Miłowita Kunińskiego, wybitnego historyka filozofii, filozofa polityki, niestrudzonego wykładowcy, badacza i myśliciela, Prezesa Ośrodka Myśli Politycznej. Żegnamy człowieka niezwykłego, wychowawcę pokoleń polskich filozofów, któremu na sercu leżało kształcenie świadomych i odpowiedzialnych obywateli.

 

W swojej pracy Profesor Miłowit Kuniński w twórczy i harmonijny sposób łączył badania historyczne z poszukiwaniem nowych dróg i myśleniem o przyszłości, pracę naukową ze społecznym zaangażowaniem, rzetelną krytykę z kreśleniem pozytywnych scenariuszy. We wszystkich swoich działaniach oddany był nade wszystko poszukiwaniu prawdy i ujmowaniu spraw w sposób rzetelny i uczciwy. Z wielkim zaangażowaniem prowadził Ośrodek Myśli Politycznej, którego dorobek ilustruje lista publikacji, konferencji, wydarzeń, programów edukacyjnych, a nade wszystko wybitnych członków, autorów i współpracowników. Pod Jego kierunkiem Ośrodek był wielką szkołą myślenia o państwie, wszechnicą postaw obywatelskich i kuźnią liderów.

 

Dorobek śp. Profesora Miłowita Kunińskiego jest spuścizną nie do przecenienia dla Polski i Polaków. Jego działalność wydaje się szczególnie cenna i wartościowa w momencie, kiedy zastanawiamy się, jakiej Polski chcemy w przyszłości, na jakich fundamentach powinna opierać się Rzeczpospolita, by trwała i mogła się pomyślnie rozwijać. Niezależnie od tego, jakiej udzielamy na to pytanie odpowiedzi, śp. Profesor Miłowit Kuniński uczył nas jednego: że powinna to być odpowiedź świadoma i przemyślana, zakorzeniona w głębokiej refleksji, poparta namysłem i wiedzą, jasno i dobrze sformułowana – a nade wszystko uczciwa i uwzględniająca dobro wspólne. Taki jest intelektualny, pozostawiony nam, Polakom, testament śp. Profesora Miłowita Kunińskiego.

 

Ze szczególną wdzięcznością myślę o zaangażowaniu Pana Profesora w działalność Narodowej Rady Rozwoju, której był członkiem. To szczególne gremium, w którego skład wchodzą wybitne osobistości różnych dziedzin, traci dziś wyjątkowego przedstawiciela, intelektualistę wielkiego formatu, zaangażowanego całym sercem i całym umysłem w sprawy Rzeczypospolitej. Jego wiedzy, mądrości i rady będzie nam z pewnością brakowało.

 

Składam wyrazy współczucia Bliskim i Przyjaciołom śp. Profesora Miłowita Kunińskiego. Dzieło Jego życia będzie inspirować nas i służyć nam jeszcze przez długie lata, a wszyscy, którzy mieli okazję zetknąć się z Panem Profesorem, zachowają Go we wdzięcznej pamięci.

 

Łącząc się z Państwem w modlitwie,

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

***

 

Podczas uroczystości pogrzebowych śp. prof. Miłowita Kunińskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie Minister Krzysztof Szczerski odczytał list Prezydenta Andrzeja Dudy i złożył wieniec. W imieniu Narodowej Rady Rozwoju symboliczny wieniec złożył Konrad Dziobek, Doradca Prezydenta RP i Sekretarz Narodowej Rady Rozwoju.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.