przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 20 czerwca 2018

List Prezydenta z okazji jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy

Uczestnicy i Organizatorzy
konferencji związanej z jubileuszem
Państwowej Inspekcji Pracy
Od wieków na rzecz ochrony pracy –
Państwowa Inspekcja Pracy
w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego

w Sejmie RP

 

Szanowny Panie Ministrze!
Szanowni Państwo!

 

Ochrona pracy stanowi jeden z filarów zrównoważonego rozwoju oraz ładu społecznego. Bardzo się cieszę, że setna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę staje się okazją do zaakcentowania pięknego dorobku Państwowej Inspekcji Pracy – która wkrótce również będzie obchodzić jubileusz stulecia. Serdecznie pozdrawiam uczestników i organizatorów konferencji, poświęconej osiągnięciom tej ważnej instytucji oraz wyzwaniom na przyszłość. Na Państwa ręce pragnę złożyć wyrazy uznania dla wszystkich, którzy służąc Rzeczypospolitej i milionom pracujących Polaków współtworzą chlubną tradycję Państwowej Inspekcji Pracy.

 

W naszych dziejach walka o wolność, o niepodległy byt Ojczyzny wielokrotnie splatała się z walką o poszanowanie godności ludzkiej pracy i respektowanie praw pracowniczych. To istotny wątek polskiej tożsamości. Z dumą pamiętamy, że już w początkach odrodzonej Rzeczypospolitej wprowadzonych zostało szereg radykalnych rozwiązań ustrojowych, umacniających prawa pracownicze i socjalne polskich obywateli. Obok takich fundamentalnych uregulowań jak ustanowienie ośmiogodzinnego dnia pracy, ubezpieczeń społecznych na wypadek choroby czy prawa tworzenia związków zawodowych, dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 3 stycznia 1919 roku powołana została inspekcja pracy.

 

Świadomość, że prawa pracownicze nieodłącznie zawierają się w katalogu praw człowieka, stanowiła także element etosu „Solidarności”. Dzisiaj ten etos to fundament wolnej Polski. Troska o godność, podmiotowość i bezpieczeństwo pracownika jest jednym z najważniejszych zadań gospodarczych i społecznych, urzeczywistnianych przez państwo. Takie zobowiązanie nakłada Konstytucja RP, stwierdzająca w artykule 24: „Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy”.

Ta odpowiedzialna misja w wielkiej mierze powierzona jest pracownikom PIP. Państwo musi zdecydowanie występować jako strażnik reguł obowiązujących na rynku pracy, nie lękając się konfrontacji z silnymi i otaczając opieką słabszych. Jest to niezbędne wsparcie dla efektywnego dialogu między pracodawcami a pracownikami; jest to również warunek trwałego wzrostu gospodarczego, zrównoważonego rozwoju i społecznej spójności. Nie wolno tolerować przejawów tzw. Turbokapitalizmu, nastawionego na maksymalizację doraźnego zysku, odnoszonego kosztem bezpieczeństwa, zdrowia czy życiowej stabilności pracownika. Takie praktyki są sprzeczne zarówno z zasadami sprawiedliwości społecznej, jak i z zasadami racjonalnego gospodarowania. Cieszę się, że celem konferencji, na której się dzisiaj

Państwo spotykają, jest doskonalenie rozwiązań służących ochronie pracy, eliminowaniu nieprawidłowości i promowaniu kultury pracy. Doborowe, szerokie grono specjalistów, uczestniczących w debacie, to zapowiedź sukcesu w tych poszukiwaniach. Jest to dyskusja ogromnie ważna dla polskiej przyszłości. Życzę Państwu owocnych obrad i raz jeszcze serdecznie pozdrawiam.


Z wyrazami szacunku,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List odczytał minister Wojciech Kolarski

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.