Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 czerwca 2018

„Dzięki geografii możemy lepiej reagować na potrzeby społeczne”

List Prezydenta Andrzeja Dudy odczytał Doradca Prezydenta RP Piotr Nowacki. fot. Anna Wojnar

Organizatorzy i Uczestnicy konferencji naukowej
„Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju”
w stulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego
i w Roku Polskiej Geografii
w Krakowie


Szanowni Państwo!

 

Gdy prezydent Ignacy Mościcki przemawiał na pogrzebie Józefa Piłsudskiego, powiedział, że śmiałością swojej myśli, odwagą zamierzeń i potęgą czynów Marszałek wykuł miecz, którym wyrąbał granice Rzeczypospolitej. Były to niewątpliwie słowa prawdziwe. Powrót Polski na mapę Europy po stu dwudziestu trzech latach niewoli był bowiem zasługą ludzi, którzy pielęgnowali w sobie wizję niepodległej Ojczyzny, którzy wierzyli w spełnienie marzenia o wolności, którzy o niepodległą Polskę, walczyli i za nią ginęli. Gdy upragniona chwila wreszcie nadeszła, gdy przyszedł czas budowania, tworzenia, czas wytyczania granic, również w sensie dosłownym, potrzeba też było ludzi, którzy żmudną pracą, krok po kroku, nadawali kształt wielkiemu dziełu budowy własnego kraju.

 

Do tego zadania Polacy przygotowywali się przez ponad stulecie, kształcąc się, zdobywając wiedzę, umiejętności i doświadczenie we wszystkich możliwych dziedzinach. Tak było również z geografami. W 1849 roku Wincenty Pol objął na Uniwersytecie Jagiellońskim drugą na świecie Katedrę Geografii, edukacja geograficzna służyła umacnianiu tożsamości narodowej, a powstanie Polskiego Towarzystwa Geograficznego w styczniu 1918 roku uprzedziło odzyskanie niepodległości.

 

Cele, jakie postawili sobie jego założyciele, od początku były ambitne i ukierunkowane na polską rację stanu oraz rozwój polskiej gospodarki. Geografowie, kartografowie, meteorolodzy, geolodzy, ekonomiści zdawali sobie sprawę z ogromu potrzeb i byli dobrze przygotowani, by służyć Ojczyźnie. Mieli też za sobą wspaniałe tradycje, jak choćby dokonania polskich podróżników: Pawła Edmunda Strzeleckiego, Ignacego Domeyki, Henryka Arctowskiego i wielu innych. Niezwykle istotne dla kształtu polskiej państwowości były prace Profesora Eugeniusza Romera, a zwłaszcza jego wydany w roku 1916 Atlas Geograficzno-Statystyczny, który znalazł się wśród materiałów Konferencji Pokojowej w Paryżu.

 

Rozpoznanie potencjału naturalnego, demograficznego i gospodarczego Polski, wskazywanie kierunków rozwoju i potencjalnych zagrożeń, kształtowanie ładu przestrzennego, edukacja to tylko niektóre z zadań, które stały przed geografami w II Rzeczypospolitej i które pozostają aktualne do dziś. Geografia jest dziedziną, która decyduje o jakości życia i leży u podstaw wszystkich naszych działań. Dzięki pracy geografów możemy korzystać z zasobów naturalnych i właściwie nimi gospodarować. Dzięki geografii możemy lepiej reagować na potrzeby społeczne i świadomie podejmować ważne decyzje. To dzięki niej świat nie jest dla nas obcą i nieprzyjazną krainą, ale domem, który znamy i w którym możemy się bezpiecznie poruszać.

 

Dziękuję za cenną inicjatywę przypominającą rolę polskich geografów w stulecie odzyskania niepodległości, w Roku Polskiej Geografii i w stulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Życzę Państwu wielu sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej, tak ważnej dla wszystkich niemal sfer życia w naszym kraju. Wszystkim członkom Polskiego Towarzystwa Geograficznego życzę wszelkiej pomyślności, a uczestnikom konferencji udanych obrad oraz wielu ciekawych spotkań i inspirujących dyskusji.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Piotr Nowacki 

Poleć znajomemu