Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 8 sierpnia 2018

List Prezydenta RP na uroczystości upamiętnienia 50. rocznicy śmierci Matki Matyldy Getter

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości upamiętnienia

50. rocznicy śmierci Matki Matyldy Getter

w Warszawie

 

 

 

Czcigodna Matko Przełożona!

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Odrodzona przed stu laty niepodległa Rzeczpospolita stała się wspólnym, bezpiecznym domem swoich obywateli. Na jej rozwój i pomyślność pracowali wszyscy jej mieszkańcy – przedstawiciele wielu narodowości, kultur i religii. Znaczący wkład w to wielkie dzieło wniosła także Matka Matylda Getter, w roku 1925 odznaczona za swoje zasługi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otwierając kolejne placówki oświatowe i wychowawcze pomagała formować serca i umysły kolejnych pokoleń w oparciu o wartości i tradycje, które od wieków zakorzeniają nas w naszej historycznej tożsamości, które pozwalają naszej wspólnocie przetrwać nawet najcięższe próby.

 

Zobacz także: Min. Adam Kwiatkowski na uroczystościach upamiętniających matkę Matyldę Getter We wrześniu 1939 roku Rzeczpospolita stała się ofiarą brutalnej napaści ze strony nazistowskich Niemiec, a następnie świadkiem największego w dziejach ludobójstwa. Tysiące Polaków z narażeniem życia, w odruchu człowieczeństwa i międzyludzkiej solidarności, ale też w poczuciu patriotycznej powinności ratowało wówczas swoich żydowskich współobywateli przed śmiercią z rąk niemieckich barbarzyńców. Narażali przy tym życie swoje i swoich najbliższych. Wielu z nich poniosło śmierć. O skali ich bohaterstwa świadczy las drzew zasadzonych w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem przez polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Wśród nich było też wiele sióstr zakonnych i księży organizujących pomoc ukrywającym się Żydom, zapewniających im nową tożsamość oraz – na ile było to możliwe – warunki do życia.

 

Taka jest prawda i tę prawdę powinniśmy głosić. Rzesza naszych rodaków – w znacznej części bezimienna – wykazała się wtedy heroicznym męstwem. Dziś zasługuje na najwyższą cześć i upamiętnienie. Dlatego też wystąpiłem z inicjatywą ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Obchodzimy go 24 marca – w dniu, w którym w Markowej na Podkarpaciu w odwecie za pomaganie Żydom zamordowano rodzinę Ulmów. Czynimy tak w głębokim przekonaniu, że pamięć o bohaterach tamtych dni powinna trwać, że ich ofiarność, człowieczeństwo i wspaniała postawa obywatelska powinny być wzorem dla kolejnych pokoleń.

 

Pozdrawiam serdecznie uczestników dzisiejszej uroczystości, a zwłaszcza Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi – członkinie zgromadzenia, któremu tak wiele żydowskich dzieci zawdzięczało swoje ocalenie. Życzę, aby powiodły się plany upamiętnienia tamtych wydarzeń. Niech postawa polskich sióstr zakonnych i księży ratujących Żydów budzi w nas ducha wzajemnego szacunku,
a ich bohaterstwo pozostanie na zawsze w pamięci naszej oraz wszystkich narodów świata.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu