Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 11 sierpnia 2018

List Prezydenta do uczestników uroczystości rocznicowych w Świętej Lipce

Uczestnicy

obchodów 400-lecia oddania Świętej Lipki

pod opiekę króla polskiego i jego następców,

50-lecia koronacji cudownego obrazu

Matki Bożej Świętolipskiej

i 125-lecia ukończenia szkoły muzycznej

przez Feliksa Nowowiejskiego

w Świętej Lipce

 

 

 

Eminencjo Księże Kardynale!

Ekscelencje – Księże Arcybiskupie i Księża Biskupi!

Czcigodny Ojcze Kustoszu!

Czcigodni Kapłani!

Drodzy Uczestnicy uroczystości jubileuszowych!

 

Święta Lipka to miejsce, które w szczególny sposób wyraża wartości i ideały, jakimi kierowali się nasi przodkowie, twórcy I Rzeczypospolitej. Gdy wiele państw europejskich pogrążało się
w wojnach religijnych, a władcy narzucali poddanym wyznanie, kierując się regułą cuius regio, eius religio, czyja władza, tego religia, w Polsce obowiązywała zasada tolerancji wyznaniowej, wprowadzona aktem konfederacji warszawskiej z 1573 roku. Staraniem polskich władców i tutejszych biskupów zasadę tę udało się również wprowadzić tu, na Warmii, a Święta Lipka pozostała mimo wpływów protestanckich ostoją katolicyzmu, a zarazem ostoją polskości. Pielgrzymował tu król Jan Kazimierz, a w czasie wojny o tron polski między Stanisławem Leszczyńskim i Augustem III uznawano Świętą Lipkę za polską ziemię w Prusach Książęcych. Przybywali tu też chętnie uczniowie i absolwenci jezuickich gimnazjów, którzy w okresie przed rozbiorami tworzyli polskie elity. Przed pięćdziesięciu laty przypomniał tę historię prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński podczas koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętolipskiej, w obecności przyszłego papieża, metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły. Myślę, że tę bogatą historię warto przypominać także dziś, w roku stulecia odzyskania niepodległości, gdy uświadamiamy sobie, jaką drogę przeszliśmy i kim jesteśmy jako naród.

 

Święta Lipka znana jest też szczególnie miłośnikom muzyki. Tutejsze słynne organy przyciągają licznych wirtuozów i melomanów, a działająca przez niemal dwa stulecia szkoła muzyczna wykształciła wiele pokoleń muzyków. Jednym z nich był Feliks Nowowiejski, który tu właśnie kształtował swoją muzyczną i patriotyczną wrażliwość. Zawdzięczamy mu wiele wspaniałych utworów, ale jeden jest szczególnie bliski sercom nas, Polaków. To „Rota” – skomponowana do słów Marii Konopnickiej pieśń, która zabrzmiała po raz pierwszy w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem pod Pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie, a potem wiele razy dodawała i wciąż dodaje nam ducha w ważnych momentach naszej historii. Feliks Nowowiejski, który podróżował po całej Europie, spotykał się z największymi muzykami swoich czasów i zdobywał nagrody w międzynarodowych konkursach, zawsze pozostał wierny Polsce, zawsze nosił ją w swoim sercu i zawsze sławił ją swoją muzyką. Jestem głęboko przekonany, że nauczyły go tego lata spędzone tu, w Świętej Lipce.

 

 

Dziś Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej jest Pomnikiem Historii, czyli jednym z tych miejsc, które były świadkami ważnych wydarzeń w naszych dziejach. Ale jest to też miejsce, które niesie ze sobą ważne przesłanie. Na to przesłanie składają się: otwartość na wszelkie dobre zmiany z jednoczesnym zachowaniem pamięci o własnych korzeniach oraz szacunek dla innych ludzi bez rezygnowania z własnej tożsamości. To niezwykle ważne dziś, kiedy pytamy o przyszłość Europy i świata. Niech bogata historia Świętej Lipki pomoże nam dobrze odpowiedzieć na te pytania, niech przypomina nam o naszych chrześcijańskich korzeniach i będzie dla nas wskazówką, tak jak była w czasach I Rzeczypospolitej. Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości serdecznie pozdrawiam, życząc radosnego świętowania.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu