przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 21 sierpnia 2018

List Prezydenta z okazji 38. rocznicy strajku w Fazos-ie

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy
upamiętniającej pierwszy na Górnym Śląsku strajk
w sierpniu 1980 roku
w Tarnowskich Górach

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu!
Szanowny Panie Przewodniczący!
Szanowni Państwo!

 

Sierpień 1980 roku, słusznie nazwany Polskim Sierpniem, to jedna z najważniejszych kart naszej współczesnej historii. Fala strajków i robotniczych protestów, której następstwem było utworzenie wielkiego ruchu „Solidarności”, okazała się potężną siłą rozsadzającą komunistyczny system, a w efekcie prowadzącą do fundamentalnych przemian nie tylko w naszej Ojczyźnie, lecz także w tej części Europy oraz w układzie globalnym. Zawsze będziemy z dumą i wdzięcznością wspominać zryw tych wszystkich Polaków, którzy 38 lat temu odważnie upomnieli się o wolność i swobody obywatelskie, o ludzką godność, o prawa pracownicze. W tej szczególnej chwili, jaką jest jubileusz stulecia odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości, bardzo wyraźnie widzimy podstawowy wątek polskich dziejów, wyznaczony przez wolnościowe dążenia naszego narodu.

 

Jednym z miejsc, które pięknie zapisały się w kronikach Polskiego Sierpnia, są Tarnowskie Góry. To właśnie tutaj, w tarnogórskim „Fazosie”, podjęty został pierwszy w ówczesnym czasie strajk na Górnym Śląsku. Stało się to już tydzień po wybuchu protestu w Stoczni Gdańskiej. Głos strajkującego Śląska, którego najwcześniejszym wyrazem była akcja w Tarnowskich Górach, w ogromnym stopniu przyczynił się do zwycięstwa Sierpnia’80. Bardzo się cieszę, że dzięki wspólnej inicjatywie lokalnego środowiska NSZZ „Solidarność” i władz miejskich gromadzą się dzisiaj Państwo przed tablicą upamiętniającą strajk w „Fazosie”. Jest ona świadectwem hołdu i pamięci, a także wspaniałym symbolem patriotyzmu i więzi łączącej mieszkańców miasta – symbolem tym wymowniejszym, że umieszczona zostaje na murach tarnogórskiego Ratusza. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła i wnieśli wkład w upamiętnienie historycznych wydarzeń z 1980 roku w Państwa mieście, składam wyrazy uznania i serdeczne podziękowanie.

 

Tarnowskie Góry są znakomitym przykładem pielęgnowania tradycji i odpowiedzialnego myślenia o sprawach, od których zależy nasza przyszłość. Na pewno są Państwo dumni z niedawnego sukcesu, jakim stało się wpisanie zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarny Pstrąg” w Tarnowskich Górach na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Szeroką sławą cieszą się też Gwarki Tarnogórskie, organizowane co roku na pamiątkę górniczych tradycji miasta i przemarszu króla Jana III Sobieskiego wraz z polskimi wojskami idącymi na odsiecz Wiednia, którzy witani byli tutaj szczególnie serdecznie. Ale wierność historycznemu przesłaniu pojmują Państwo również jako patriotyczne zobowiązanie do budowania takiej Polski, która może być naszą chlubą dziś i jutro.


Polski silnej, bezpiecznej i sprawiedliwej – wspartej na fundamentach ideałów „Solidarności”. Jest bardzo wymowne, że tarnogórskie środowisko związkowe istotnie przyczyniło się do wprowadzenia wolnych niedziel w handlu, kierując się troską o prawa pracowników.
To dowód, że tablica odsłaniana dziś na miejskim Ratuszu jest zarówno uhonorowaniem pięknej historii, jak i deklaracją nieprzemijających wartości. Życzę, aby zawsze było to dla Państwa inspiracją w działaniach dla wspólnego dobra. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.