Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 24 sierpnia 2018

Depesza gratulacyjna Prezydenta RP do Prezydenta Ukrainy

Spotkanie Prezydentów Polski i Ukrainy. Grudzień 2017 r.

Depesza gratulacyjna Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy

do Prezydenta Ukrainy Pana Petro Poroszenki

(Dzień Niepodległości, 24 sierpnia)

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

W imieniu Narodu Polskiego i swoim własnym składam Panu Prezydentowi i Narodowi Ukraińskiemu serdeczne życzenia z okazji Dnia Niepodległości.

 

Pragnę zapewnić o szacunku do Narodu Ukraińskiego, wytrwale budującego niepodległe państwo i gotowego do najwyższych poświęceń w obliczu łamania prawa międzynarodowego i zbrojnej agresji ze strony sąsiada. Chcę podkreślić niezmienne poparcie Rzeczypospolitej Polskiej dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, w jej uznanych międzynarodowo granicach, czego wyrazem są inicjatywy podejmowane w tym zakresie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, OBWE, Unii Europejskiej i NATO.

 

Doceniam europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy i deklaruję dalsze działania Polski na rzecz zacieśniania relacji Ukrainy z UE i NATO oraz wsparcie w realizacji ambitnych reform wewnętrznych zbliżających Ukrainę do standardów przyjętych w tych organizacjach. W interesie Polski i Europy leży, by Ukraina była nowoczesnym państwem, o sprawnie działającej gospodarce, zapewniającym wysoki poziom życia swoim obywatelom.

 

Jestem przekonany, że dalszemu zbliżeniu społeczeństw Polski i Ukrainy służą partnerskie kontakty między naszymi instytucjami publicznymi, systematycznie rosnące obroty handlowe, jak również dynamicznie rozwijające się kontakty międzyludzkie, wynikające także z coraz liczniejszej obecności obywateli Ukrainy w Polsce.

 

Mam nadzieję na osiągnięcie pozytywnych rezultatów w dialogu dotyczącym także tragicznych kart naszej wspólnej historii. Jestem przekonany, że strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy winno być budowane na fundamencie prawdy o przeszłości i w duchu wyznawanych przez oba Narody wartości chrześcijańskich.

 

Proszę przyjąć, Panie Prezydencie, serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności dla Pana i wszystkich obywateli Ukrainy.

 

                                                                 Z wyrazami szacunku,

                Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Jego Ekscelencja

Pan Petro Poroszenko

Prezydent Ukrainy

Kijów

Poleć znajomemu