Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 26 sierpnia 2018

Prezydent: Sprawy wsi i rolnictwa są mi zawsze bliskie

Uczestnicy i Organizatorzy
XVIII Dożynek Województwa Podkarpackiego 
połączonych z Dożynkami Powiatu Mieleckiego
w Mielcu


 

 

Szanowny Panie Marszałku Województwa Podkarpackiego!
Szanowny Panie Starosto Powiatu Mieleckiego!
Drodzy Rolnicy!
Szanowni Państwo!

 

Dożynki to święto zakorzenione w staropolskiej tradycji, wpisane w naszą narodową tożsamość. Przypomina ono, że Polska przez wieki była krajem rolniczym, czerpiąc z tego swoją potęgę i rozwój. Praca na roli, szacunek do ziemi dającej chleb w wielkiej mierze ukształtowały polską kulturę. Tak jak dawniej, tak i dzisiaj ze świętem dożynek wiążą się najbardziej fundamentalne wartości. To czas dziękczynienia Opatrzności za dar chleba powszedniego. To czas radości i dumy z dobrze wykonanej pracy, która trwała cały rok i kosztowała wiele trudu, ale przynosi teraz piękne żniwo. W imieniu Rzeczypospolitej, pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim rolnikom województwa podkarpackiego za ofiarny wysiłek. To, co robią Państwo dla współrodaków i dla pomyślnego bytu Ojczyzny, zasługuje na ogromny szacunek i wdzięczność.

 

W tym roku świętujemy wielki jubileusz stulecia odzyskania niepodległości. Stwarza to sposobność, a nawet powinność, by przypomnieć wielowiekowe zasługi polskich chłopów. Nie byłoby wolnej, silnej, patrzącej ufnie w przyszłość Rzeczypospolitej, gdyby nie zbiorowy dorobek wsi polskiej. Dorobek zbudowany na patriotyzmie, poświęceniu i poczuciu chłopskiej godności. Na ciężkiej, wytrwałej pracy. Na przywiązaniu do ziemi – ojcowizny oraz nieugiętym trwaniu przy wierze przodków. W narodowej historii zapisało się męstwo chłopskich oddziałów walczących pod Grunwaldem, wojenne zasługi piechoty wybranieckiej i łanowej, odwaga kościuszkowskich kosynierów, wielka rola mieszkańców wsi w wywalczeniu granic odrodzonej Rzeczypospolitej i odparciu bolszewickiego najazdu. Jednym z ojców założycieli naszej niepodległości jest Wincenty Witos, symbolizujący patriotyczne dokonania ruchu ludowego. W tym roku obchodziliśmy po raz pierwszy nowo ustanowione święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, składając hołd ofierze poniesionej przez chłopów w latach drugiej wojny światowej. Nigdy też nie zapomnimy o zasługach tych, którzy zmagali się ze złem komunizmu, przeciwstawiali się przymusowej kolektywizacji rolnictwa i bronili fundamentów polskości. Oddaję cześć im wszystkim. Chlubne dziedzictwo historii, stworzone przez polską wieś, jest dla nas inspiracją na drogach przyszłości.

 

Rolnictwo stanowi w Polsce ważną gałąź gospodarki narodowej. Jest konkurencyjne i nowoczesne; dostarcza produkty wysokiej jakości, atrakcyjne, smaczne i zdrowe. Polska żywność cieszy się wielkim uznaniem na krajowym rynku, ale przecież nie tylko tutaj. Jest również ceniona przez zagranicznych konsumentów, o czym świadczy utrzymująca się nadwyżka eksportu nad importem. Popularność zyskało wiele naszych rodzimych produktów, zwłaszcza regionalnych i ekologicznych. Rolnictwo udowadnia, że potrafi być wspaniałą wizytówką Polski w świecie. Składam pełne szacunku podziękowanie wszystkim, którzy się do tego przyczyniają.

 

Nowoczesne techniki gospodarowania nie zmieniły szczególnego charakteru rolnictwa. Jest ono mocno zależne od sił natury. Rolnik nie ma wpływu na pogodę, jego starania wystawione są na wiele zagrożeń. Rzetelne państwo i solidarne społeczeństwo powinny zawsze pamiętać o tej specyfice rolniczej pracy. Świętując obrzęd dożynek, mamy świadomość, że rok 2018 był trudny dla rolników. Z powodu suszy, ale także zagrożenia powodziowego oraz zarazy, która dotknęła trzodę chlewną, ucierpiało wiele gospodarstw. Bardzo ciężką sytuację przeżywają sadownicy i producenci owoców miękkich z powodu niezwykle niskich cen skupu, które budzą uzasadnione pytania o prawidłowość mechanizmów rynkowych. Tam, gdzie są niezawinione ludzkie dramaty, potrzebne jest skuteczne wsparcie ze strony państwa. W tym trudnym roku polskim rolnikom należne są od nas wszystkich szczególne wyrazy uznania za zebrane plony, za podtrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

 

Sprawy wsi i rolnictwa są mi zawsze bliskie. Znam problemy rolników i nie zamierzam być wobec nich bierny. Cieszę się, że konkretne działania w sprawie opłacalności produkcji rolnej podejmuje rząd, który stworzył program wsparcia rolnictwa w odpowiedzi na bieżące wyzwania. Potrzebne jest również odpowiedzialne spojrzenie w przyszłość. Wieś i rolnictwo są integralną częścią polskiego państwa, polskiego społeczeństwa i gospodarki. Konieczne są działania gwarantujące szczególną ochronę naszego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. To kwestia polskiej racji stanu, decydująca o suwerenności Rzeczypospolitej i pomyślnym, zasobnym bycie Polaków.

 

Raz jeszcze dziękuję wszystkim rolnikom Podkarpacia za całoroczny trud. Dziękuję za niesione współrodakom dary, których symbolami są dożynkowe wieńce i pachnący bochen chleba. Życzę, rolniczej społeczności województwa podkarpackiego, aby Państwa starania i ciężka praca były źródłem satysfakcji i przynosiły jak najlepsze owoce oraz by w Państwa domach, rodzinach, gospodarstwach mieszkały szczęście i dostatek. Wszystkim zgromadzonym na uroczystościach dożynkowych w Mielcu składam życzenia niezapomnianych duchowych przeżyć, satysfakcji i radosnej zabawy. Szczęść Boże!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 


List odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

Poleć znajomemu