Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 1 września 2018

List Prezydenta odczytany na Westerplatte podczas obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Uczestnicy i Organizatorzy obchodów

79. rocznicy wybuchu II wojny światowej

na Westerplatte

 

 

 

 

Szanowny Panie Premierze!

Szanowni Gospodarze!

Czcigodni Kombatanci!

Oficerowie i Żołnierze Rzeczypospolitej Polskiej!

Szanowni Państwo!

 

Siedemdziesiąt dziewięć lat temu rozpoczęła się wojna, która stała się najtragiczniejszym doświadczeniem w historii ludzkości. Polska była pierwszą ofiarą wojennej agresji ze strony nazistowskich Niemiec – i pierwszym krajem, który zbrojnie stawił opór hitlerowskiej polityce przemocy. Nikt w Polsce nie dążył do wojny, ale wiedzieliśmy, że ze złem trzeba zdecydowanie walczyć, a nie jednać go ustępstwami. To więc my, Polacy, mamy szczególne prawo, ale i powinność, aby stać na straży pamięci. Jesteśmy zobowiązani nieustannie świadczyć wobec świata, jakie wartości muszą być chronione, by taka tragedia nigdy już nie mogła się powtórzyć. Westerplatte, gdzie padły jedne z pierwszych strzałów II wojny światowej, jest symbolem walecznej polskiej obrony – tak jak napadnięty z powietrza Wieluń pozostaje symbolem męczeństwa cywilnej ludności i barbarzyńskich zniszczeń. Będziemy zawsze pamiętać o wszystkich naszych współrodakach, o wszystkich obywatelach Rzeczypospolitej, którzy stracili życie z rąk najeźdźców i okupantów w strasznych latach wojny. Oddajemy cześć kombatantom i z dumą przywołujemy bohaterstwo polskiego żołnierza, który w obronie Ojczyzny bił się z najwyższym poświęceniem.

 

Westerplatte to czyn, który stał się legendą. Obrońcy stawiający opór wielokrotnie liczniejszemu wrogowi w założeniu mieli wytrwać kilkanaście godzin, a walczyli zaciekle przez siedem dni. Powtarzany przez Polskie Radio komunikat: „Westerplatte broni się nadal” – dodawał sił i otuchy wszystkim Polakom. Wiele bitew września 1939 roku, także gdy na Rzeczpospolitą zwaliła się druga napaść ze strony Związku Sowieckiego, pozostaje w naszej historii przykładem ogromnego heroizmu. Mimo porażki, Polacy nigdy nie upadli na duchu.


Nigdy nie zaprzestaliśmy walki. Od początku do końca wojny pozostawaliśmy w szeregach aliantów, w zachodniej koalicji narodów wolnego świata. I chociaż dzień zwycięstwa miał dla nas gorzki smak, bo doznaliśmy nowego zniewolenia w uścisku komunistycznego systemu, nieugięte pragnienie wolności zawsze stanowiło główny wątek polskich losów. To ono składa się na naszą tożsamość, to ono pozwoliło odnieść ostateczny triumf. Jest niezwykle wymowne, że w pobliżu Westerplatte znajduje się Stocznia Gdańska, jedno z najważniejszych źródeł wolności, która rozlała się na całą Polskę i tę część Europy.

 

O tych historycznych lekcjach myślimy w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wspominamy wypowiedziane w tym miejscu słowa naszego wielkiego Rodaka, św. Jana Pawła II o tym, że każdy ma swoje Westerplatte. Dzisiaj to my jesteśmy odpowiedzialni za umacnianie niepodległego bytu Rzeczypospolitej, a także za przeciwstawianie się złu we współczesnym, ciągle jeszcze niespokojnym świecie. Chronić pokój i bezpieczeństwo można tylko w stanowczym sojuszu demokratycznych krajów, sprzeciwiających się łamaniu prawa międzynarodowego, naruszaniu terytorialnej integralności i podmiotowości państw. Powinniśmy także nieustannie wspierać i rozwijać własną armię, umacniać polskie zdolności obronne. Czujność, nieustępliwość i solidarność to gwarancja dobrej przyszłości. Tak jak obrońcy Westerplatte musimy trwać na straży wartości, które nadają sens życiu ludzi i narodów.

 

Polskiej suwerennej państwowości wiernie strzeże i dumnie ją reprezentuje Wojsko Polskie. Żołnierze Września 1939 i innych wojennych zmagań bronili Rzeczypospolitej za cenę własnej krwi, zaświadczali, że „jeszcze Polska nie zginęła”. Spadkobiercami tych chlubnych tradycji, wartownikami naszej wolności oraz reprezentantami niepodległego polskiego państwa są żołnierze współczesnych sił zbrojnych. Nie do pomyślenia jest, aby mogłoby ich zabraknąć podczas tej doniosłej uroczystości na Westerplatte, która ma charakter państwowy, łączący wszystkich Polaków. Nie do pomyślenia jest, aby nie było tu wojskowego sztandaru i wojskowych szeregów w służbie na rzecz polskiego dziedzictwa i polskiej przyszłości.

 

Dziękuję wszystkim, którzy tego szczególnego dnia przybyli na Westerplatte. We wspólnym kręgu wielu pokoleń i wielu środowisk składają Państwo hołd walecznym obrońcom Rzeczypospolitej oraz ofiarom wojny. Zastanawiają się również Państwo nad rozwijaniem dróg dialogu, które pozwolą nam razem żyć w świecie pełnym pokoju i pomyślności. Łączę się z Państwem serdecznymi myślami i w modlitwie za bohaterów polskiej historii.

 

Chwała żołnierzom Westerplatte! Chwała wszystkim walczącym o wolność naszej Ojczyzny! Wieczna pamięć poległym!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

 

Słowa listu odczytał Szef BBN Paweł Soloch, który reprezentował Prezydenta RP podczas obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbyły się na Westerplatte.

 

Poleć znajomemu