Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 1 września 2018

List Prezydenta z okazji inauguracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój

Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera odczytał list Prezydenta do uczestników uroczystości.

Uczestnicy

uroczystej inauguracji

Światowego Centrum Modlitwy o Pokój

w Niepokalanowie

 

 

Czcigodny Ojcze Prowincjale!

Drodzy Uczestnicy uroczystej inauguracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój!

 

Przed siedemdziesięciu dziewięciu laty, 1 września 1939 roku, rozpoczęła się jedna z najstraszliwszych wojen w dziejach ludzkości. Jedną z jej pierwszych odsłon było zbombardowanie Wielunia, zapowiedź wojny totalnej, siejącej śmierć i zniszczenie. Śpiące miasto zburzono w dwóch trzecich, niszcząc domy, kościoły, nie oszczędzając szpitala. Ten dzień był początkiem koszmaru, który zakończył się po niemal sześciu latach tragicznym bilansem wielu milionów ofiar, w tym jakże wielu obywateli Rzeczypospolitej. Nasz wielki rodak, św. papież Jan Paweł II, świadek tamtych dni, tak mówił o nich, przemawiając 16 marca 2003 roku na Placu św. Piotra: Należę do tego pokolenia, które żyło w okresie II wojny światowej i ją przeżyło. Mam obowiązek powiedzieć wszystkim młodym ludziom, młodszym ode mnie, którzy nie mają za sobą tego doświadczenia: «Nigdy więcej wojny!»

 

Zobacz także: Minister Dera na inauguracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój Zapewnienie pokoju jest jednym z największych wyzwań ludzkości. Mimo usilnych starań społeczności międzynarodowej wciąż w wielu miejscach na świecie pokój jest zagrożony, a w wielu toczą się działania wojenne. Uczestnicząc jako kraj w misjach pokojowych, a ostatnio także w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zdajemy sobie dobrze sprawę, jak trudno o pokój, zwłaszcza w obliczu zadawnionych konfliktów. Wiemy też dobrze, że pokój, aby był trwały i sprawiedliwy, nie może być w żaden sposób wymuszany. Jego warunkiem jest poszanowanie prawa międzynarodowego i zasad pokojowego współżycia. Pokój nie może być prawem silniejszego, nie może być ideą głoszoną przewrotnie po to, by szantażować inne narody. Pokój nie może oznaczać rezygnacji z wolności i prawa do samostanowienia. Dlatego tak ważne jest krzewienie ducha pokoju jako przejawu poszanowania dla godności każdego narodu i każdego człowieka.

 

Troska o pokój jest naszym wspólnym obowiązkiem, a każda inicjatywa, która temu służy, jest szczególnie cenna. Dlatego z radością i nadzieją przyjmuję powstanie sieci Światowych Centrów Modlitwy o Pokój, które powstają w miejscach szczególnie naznaczonych piętnem wojny. W Polsce jest to Niepokalanów, miejsce związane z osobą św. Maksymiliana Marii Kolbego. Ten wybitny człowiek, twórca wielu dzieł wybiegających w przyszłość i wyprzedzających swoją epokę, oddał dobrowolnie życie za swojego współwięźnia w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, wypełniając w doskonały sposób hasło, którym pozdrawiają się członkowie zakonu franciszkanów: pokój i dobro.

 

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie. Wierzę, że będzie ono ważnym ośrodkiem refleksji nad ideą pokoju i nad jego źródłami. Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości serdecznie pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

Słowa listu odczytał Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera, który reprezentował Prezydenta podczas uroczystości.  

 

Poleć znajomemu