Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 3 września 2018

List Prezydenta z okazji 38. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz 30. rocznicy górniczych strajków 1988 roku

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystych obchodów 38. rocznicy

podpisania Porozumienia Jastrzębskiego
oraz 30. rocznicy górniczych strajków 1988 roku

w Jastrzębiu-Zdroju

 

Szanowny Panie Przewodniczący!

Szanowni Państwo!

 

Śląsk to jedno z najważniejszych miejsc, gdzie wzrastała polska wolność. Z dumą pielęgnują Państwo pamięć o dokonaniach wielkiego społecznego protestu roku 1980 i historycznej roli NSZZ „Solidarność”. To wspaniałe dziedzictwo głęboko zapisało się w śląskiej tradycji i tożsamości. Rzeczpospolita nigdy nie zapomni, jak wiele zawdzięcza mieszkańcom tej ziemi.

 

Śląsk przeszedł przez wieki trudnych doświadczeń, składając ofiarne świadectwa przywiązania do polskości i wiążąc swoje nadzieje z wizją niepodległego państwa polskiego. Żarliwy patriotyzm zawsze łączył się tu z wartościami, które kształtują ludzką godność i odpowiedzialność: w rodzinie, pracy, lokalnej wspólnocie. Zaangażowanie pracowników Górnego Śląska w sierpniowe strajki miało olbrzymie znaczenie. Kiedy przeciwko komunistycznej władzy zaprotestowali górnicy, wyrażając solidarność ze strajkującymi na Wybrzeżu, stało się jasne, że dni reżimu są już policzone. Strajk w kopalni „Manifest Lipcowy” – dzisiejszej „Zofiówce” – tutaj w Jastrzębiu, za którym poszły załogi wielu innych śląskich zakładów, to jedno z przełomowych wydarzeń Polskiego Sierpnia. Porozumienie Jastrzębskie i dorobek tworzonego w tym regionie ruchu „Solidarność” w ogromnym stopniu składają się na polską drogę do wolności.

 

Obchodzimy również 30. rocznicę strajków z 1988 roku. Tak jak dzieło Sierpnia’80 stanowiło szczególny wyłom w komunistycznym systemie, tak protesty z roku 1988 doprowadziły do ostatecznego jego kresu. Zaświadczyły, że „Solidarność” żyje, że nie da się jej wymazać z serc Polaków, że „nie ma wolności bez Solidarności”. Również wtedy głos Śląska i siła górniczego protestu okazały się potężnym środkiem nacisku w urzeczywistnianiu wolnościowych dążeń narodu.

 

Zobacz także: Minister Andrzej Dera na obchodach 38. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego Skłaniam głowę przed zasługami wszystkich osób, które swoją odwagą i niezłomnym trwaniem przy etosie „Solidarności” przyczyniły się do historycznego zwycięstwa. Takich jak śp. Tadeusz Jedynak – legendarny solidarnościowy działacz, jeden z przywódców strajku w kopalni „Manifest Lipcowy” oraz sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego, oddany Polsce patriota i człowiek społecznej służby. Pamiętamy, jak śpieszył do Ojczyzny z dalekiego australijskiego kontynentu na wieść o protestach podjętych w sierpniu 1988 roku i nowym zewie polskiej nadziei. Jego biografia pozostaje świadectwem wspaniałej obywatelskiej postawy. Cieszę się, że pragną Państwo uczcić tę wybitną postać, nadając Jego imię placowi przed jastrzębską kopalnią.

 

Świętujemy w tym roku setną rocznicę odzyskania niepodległości. Skłania to do refleksji nad polskim dziedzictwem, ale i przyszłością. Jesteśmy spadkobiercami wolnościowych dążeń wielu pokoleń Polaków, których zwieńczeniem stał się etos „Solidarności”. Także dzisiaj stanowi on fundament suwerennej Rzeczypospolitej i cenną wskazówkę, jakimi wartościami powinniśmy się kierować w naszych wyborach społecznych i gospodarczych. Życzę, aby zawsze był on dla Państwa inspiracją, pomagał odnosić kolejne sukcesy i przyczyniał się do pomyślności Śląska oraz całej Polski. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

Poleć znajomemu