przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 3 września 2018

List Prezydenta z okazji 38. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz 30. rocznicy górniczych strajków 1988 roku

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystych obchodów 38. rocznicy

podpisania Porozumienia Jastrzębskiego
oraz 30. rocznicy górniczych strajków 1988 roku

w Jastrzębiu-Zdroju

 

Szanowny Panie Przewodniczący!

Szanowni Państwo!

 

Śląsk to jedno z najważniejszych miejsc, gdzie wzrastała polska wolność. Z dumą pielęgnują Państwo pamięć o dokonaniach wielkiego społecznego protestu roku 1980 i historycznej roli NSZZ „Solidarność”. To wspaniałe dziedzictwo głęboko zapisało się w śląskiej tradycji i tożsamości. Rzeczpospolita nigdy nie zapomni, jak wiele zawdzięcza mieszkańcom tej ziemi.

 

Śląsk przeszedł przez wieki trudnych doświadczeń, składając ofiarne świadectwa przywiązania do polskości i wiążąc swoje nadzieje z wizją niepodległego państwa polskiego. Żarliwy patriotyzm zawsze łączył się tu z wartościami, które kształtują ludzką godność i odpowiedzialność: w rodzinie, pracy, lokalnej wspólnocie. Zaangażowanie pracowników Górnego Śląska w sierpniowe strajki miało olbrzymie znaczenie. Kiedy przeciwko komunistycznej władzy zaprotestowali górnicy, wyrażając solidarność ze strajkującymi na Wybrzeżu, stało się jasne, że dni reżimu są już policzone. Strajk w kopalni „Manifest Lipcowy” – dzisiejszej „Zofiówce” – tutaj w Jastrzębiu, za którym poszły załogi wielu innych śląskich zakładów, to jedno z przełomowych wydarzeń Polskiego Sierpnia. Porozumienie Jastrzębskie i dorobek tworzonego w tym regionie ruchu „Solidarność” w ogromnym stopniu składają się na polską drogę do wolności.

 

Obchodzimy również 30. rocznicę strajków z 1988 roku. Tak jak dzieło Sierpnia’80 stanowiło szczególny wyłom w komunistycznym systemie, tak protesty z roku 1988 doprowadziły do ostatecznego jego kresu. Zaświadczyły, że „Solidarność” żyje, że nie da się jej wymazać z serc Polaków, że „nie ma wolności bez Solidarności”. Również wtedy głos Śląska i siła górniczego protestu okazały się potężnym środkiem nacisku w urzeczywistnianiu wolnościowych dążeń narodu.

 

Zobacz także: Minister Andrzej Dera na obchodach 38. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego Skłaniam głowę przed zasługami wszystkich osób, które swoją odwagą i niezłomnym trwaniem przy etosie „Solidarności” przyczyniły się do historycznego zwycięstwa. Takich jak śp. Tadeusz Jedynak – legendarny solidarnościowy działacz, jeden z przywódców strajku w kopalni „Manifest Lipcowy” oraz sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego, oddany Polsce patriota i człowiek społecznej służby. Pamiętamy, jak śpieszył do Ojczyzny z dalekiego australijskiego kontynentu na wieść o protestach podjętych w sierpniu 1988 roku i nowym zewie polskiej nadziei. Jego biografia pozostaje świadectwem wspaniałej obywatelskiej postawy. Cieszę się, że pragną Państwo uczcić tę wybitną postać, nadając Jego imię placowi przed jastrzębską kopalnią.

 

Świętujemy w tym roku setną rocznicę odzyskania niepodległości. Skłania to do refleksji nad polskim dziedzictwem, ale i przyszłością. Jesteśmy spadkobiercami wolnościowych dążeń wielu pokoleń Polaków, których zwieńczeniem stał się etos „Solidarności”. Także dzisiaj stanowi on fundament suwerennej Rzeczypospolitej i cenną wskazówkę, jakimi wartościami powinniśmy się kierować w naszych wyborach społecznych i gospodarczych. Życzę, aby zawsze był on dla Państwa inspiracją, pomagał odnosić kolejne sukcesy i przyczyniał się do pomyślności Śląska oraz całej Polski. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.