Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 4 września 2018

List Prezydenta na otwarcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego

Organizatorzy i Uczestnicy
XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
w Kielcach


 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam organizatorów, wystawców oraz wszystkich uczestników dwudziestego szóstego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego – jednych z największych tego rodzaju targów w naszym regionie.

 

Cieszę się, że w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości dużą część ekspozycji zajmują produkty polskich przedsiębiorstw. Oznacza to, że nasz przemysł zbrojeniowy dysponuje potencjałem, który możemy dalej rozwijać. To ważne dla polskiego bezpieczeństwa i polskiej gospodarki, w której – przykładem innych państw – przemysł zbrojeniowy powinien być jednym z kół zamachowych. 

 

Mam świadomość wyzwań stojących dziś przed polskim przemysłem obronnym, spowodowanych zarówno wieloletnim okresem przekształceń organizacyjnych, jak i zmianami w międzynarodowym środowisku, w którym funkcjonują narodowe sektory zbrojeniowe. Jednym z tych wyzwań, stanowiącym jednocześnie szansę dla polskiego potencjału, jest powołanie inicjatywy stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności w Unii Europejskiej – PESCO – zmierzającej do koordynacji działań przemysłów obronnych poszczególnych państw członkowskich.

 

Musimy także pamiętać, że w związku z niestabilną sytuacją bezpieczeństwa w naszym otoczeniu Polska stoi przed koniecznością unowocześniania oraz wzmacniania Sił Zbrojnych. W tym ważnym procesie krajowy przemysł powinien aktywnie uczestniczyć. 

 

Dlatego doceniam wysiłki Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka zmierzające do usprawnienia zarządzania branżą zbrojeniową jako ważnego elementu modernizacji Sił Zbrojnych. Jestem przekonany, że zapowiedziane utworzenie Agencji Uzbrojenia jest właściwym kierunkiem działań, a instytucja ta stanowić będzie fundament konsekwentnego, stabilnego i wieloletniego programowania oraz wspierania rozwoju przemysłu zbrojeniowego.

 

Organizatorom tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego dziękuję za przygotowanie kolejnej edycji tego wartościowego przedsięwzięcia, a wszystkim uczestnikom życzę wielu udanych spotkań, owocnego udziału w konferencjach, debatach i panelach dyskusyjnych oraz wielu nowych kontaktów z krajowymi i zagranicznymi partnerami. Niech przyczyniają się one do rozwoju gospodarczego naszej Ojczyzny i wzmacniają nasze narodowe bezpieczeństwo.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Poleć znajomemu