Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 1 września 2018

List Prezydenta z okazji V Krajowego Zjazdu Programowego Delegatów NSZZ RI „Solidarność”

Uczestnicy i Organizatorzy

V Krajowego Zjazdu Programowego

Delegatów NSZZ RI „Solidarność”

w Częstochowie

 

 

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Szanowni Państwo!

 

Spotykają się Państwo na zjeździe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w szczególnym miejscu i czasie. Częstochowa wraz z jasnogórskim sanktuarium to duchowa stolica naszego kraju, stanowiąca od stuleci cel pielgrzymek Polaków, którzy przed oblicze Bogarodzicy przynoszą swoje nadzieje, troski i modlitwy. Już jutro odbędą się tu Dożynki Jasnogórskie, gromadzące mieszkańców polskiej wsi. W tym roku mają one wyjątkową wymowę, świętujemy bowiem setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

 

Właśnie w takim dziejowym kontekście należy postrzegać dorobek NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – dorobek zasługujący na ogromny szacunek. Zawsze będziemy pamiętać o roli, jaką odegrali rolnicy i mieszkańcy wsi w walce o wolność i demokrację zarówno po 1945 roku, jak i w latach 80.

 

Trudno przecenić ich wkład w umacnianie fundamentów niepodległej Rzeczypospolitej i budowanie podstaw naszego rozwoju. Obchodzimy właśnie kolejną rocznicę Polskiego Sierpnia oraz utworzenia wielomilionowego ruchu „Solidarność”, który znacząco przyczynił się do upadku systemu komunistycznego i zapoczątkował historyczne przemiany w naszej Ojczyźnie. Odniesienie tak wielkiego zwycięstwa nie byłoby możliwe, gdyby nie wspólny wysiłek Polaków z różnych środowisk, grup zawodowych i regionów naszego kraju. Szczególne znaczenie miała solidarna postawa mieszkańców miast i wsi, pracowników zakładów przemysłowych i rolników. Strajki chłopskie z grudnia 1980 roku, będące reakcją na kolejne odmowy rejestracji związku zawodowego rolników, zakończyło podpisanie porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w lutym 1981 roku i zarejestrowanie
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w maju 1981 roku. Ta trudna batalia o uznanie „chłopskiego rolnictwa za trwały i równoprawny element naszej gospodarki narodowej” stanowiła ogromnie istotny element polskich przemian.

 

Protestujący rolnicy upomnieli się wówczas o wartości, na których wspiera się polska tożsamość. Wierni tradycji, broniąc ziemi–ojcowizny, uświadomili wszystkim współrodakom, że sprawa chłopska jest sprawą narodową. Historycznym osiągnięciem ruchu, z którego się Państwo wywodzą, było zagwarantowanie „nienaruszalności chłopskiej własności, zwłaszcza ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia”. Wywalczono także korzystne zmiany w lokalnej samorządności, „pełną prezentację prawdy historycznej w nauczaniu historii” i gwarancję „udzielania zezwoleń na budowę obiektów sakralnych”. Chylę czoła przed tymi zasługami nieugiętych przedstawicieli polskiej wsi. Tak jak w staropolskim dożynkowym obrzędzie przynosi się zebrane ciężką pracą plony – tak Państwo mogą być dumni z dokonań ofiarowanych Ojczyźnie. Niepodległa, wolna Polska
jest w wielkiej mierze plonem Waszego patriotycznego trudu.

 

Także dzisiaj sprawy wsi wymagają uwagi oraz zaangażowania i wsparcia ze strony instytucji państwowych. Rolnictwo stanowi ważną gałąź gospodarki narodowej, a bezpieczeństwo żywnościowe jest jedną z fundamentalnych kwestii, od których zależy suwerenność i potencjał rozwojowy Rzeczypospolitej. O wyzwaniach dotyczących polskiej wsi będą Państwo debatować na dzisiejszym Zjeździe.


Pragnę Państwa zapewnić, że sprawy rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich znajdują się wśród priorytetów mojej prezydentury i że zawsze mogą Państwo widzieć we mnie swego sojusznika. Serdecznie pozdrawiam wszystkich delegatów przybyłych na Zjazd oraz całe związkowe środowisko NSZZ RI „Solidarność”. Życzę Państwu owocnych obrad.

Z wyrazami szacunku

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Andrzej Duda 

 

 

 

Słowa listu Prezydenta odczytała Doradca Prezydenta RP  Barbara Fedyszak - Radziejowska. 

Poleć znajomemu