Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 7 września 2018

List Prezydenta na uroczystości inauguracji kształcenia słuchaczy XXX Promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Uczestnicy uroczystości inauguracji

kształcenia słuchaczy XXX Promocji

Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Lecha Kaczyńskiego

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze!

Szanowni Wykładowcy, Słuchacze i Absolwenci KSAP!

Drodzy Państwo!

 

Misją profesjonalnej kadry urzędniczej jest troska o instytucjonalną ciągłość organów państwa, a zarazem nieustanne wprowadzanie zmian – umiejętność sprawnego odpowiadania na wciąż nowe potrzeby i wyzwania, przed którymi stają naród i państwo. Dlatego też w każdej, a szczególnie w tegorocznej inauguracji kształcenia kolejnej grupy słuchaczy KSAP dostrzec można metaforę owej dwoistej misji.

 

W progi Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wstępują dzisiaj przedstawiciele elit intelektualnych, którzy, nawiązując do etosu obywatelskiego I oraz II Rzeczypospolitej, pragną możliwie najlepiej przygotować się do służby państwu polskiemu. Trzydziesta już promocja słuchaczy tej szacownej uczelni to społeczność, którą ukształtowały nowe doświadczenia pokoleniowe oraz inne realia społeczno-kulturowe – i która gotowa jest stawić czoła nadchodzącym głębokim przemianom w Polsce i na świecie. Jednocześnie gromadzą się Państwo w roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę suwerennej państwowości oraz w dziewięćdziesiąt lat od inauguracji działalności – w tych samych murach – przedwojennej Szkoły Nauk Politycznych. Te dwie rocznice pozwalają spojrzeć na polskie tradycje służby publicznej w perspektywie daleko dłuższej, niż jedno lub dwa pokolenia, poprzez pryzmat ponadczasowych wartości, idei i zasad, które stanowią o naszej historycznie ukształtowanej tożsamości i odrębności, o naszej kulturowej i politycznej suwerenności.

 

Ufam, że namysł nad samą istotą niezależnej polskiej państwowości przyczyni się do umocnienia Państwa ducha patriotycznego oraz indywidualnych motywów, dla których wybrali Państwo Szkołę, która tak intensywnie nawiązuje do tradycji pracy państwowej. Do etosu i tradycji polskiej inteligencji, której wybitnym przedstawicielem był Państwa patron – Prezydent Lech Kaczyński.

 

Gorąco Państwu dziękuję za odpowiedź na mój ubiegłoroczny apel o włączenie się w obchody wielkiego święta naszej wolności, jakim jest stulecie odrodzenia niepodległej Rzeczypospolitej. Składam gratulacje i wyrazy uznania pomysłodawcom, uczestnikom i laureatom konkursu na esej „Polonia Restituta – Polska Odrodzona a administracja publiczna”. Z satysfakcją przyjąłem również wiadomość, że hasło „Polonia Restituta” przyjęła jako swoją dewizę XXIX Promocja słuchaczy KSAP. Wyrażam nadzieję, że owa historyczna cezura, jaką jest rok 2018, zapisze się w kronikach Państwa uczelni jako czas dalszego wszechstronnego rozwoju, korzystnych zmian, twórczych inicjatyw i nowych ambitnych projektów, w czym ma szansę pomóc niedawne znaczące podwyższenie kwoty stypendium dla słuchaczy KSAP.

 

Życzę Państwu udanego roku nauki, nowych sukcesów i inspirujących doświadczeń oraz wszelkiej pomyślności osobistej. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

 

 

Słowa listu Prezydenta odczytał  Sekretarz Stanu w KPRP minister Adam Kwiatkowski. 

Poleć znajomemu