Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 9 września 2018

List Prezydenta na Dożynkach w Barzkowicach

Słowa listu Prezydenta odczytała minister Halina Szymańska, Szef KPRP

Uczestnicy i Organizatorzy

Dożynek w Barzkowicach

w ramach

XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze!

Czcigodny Księże Infułacie!

Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych!

Drodzy Rolnicy ziemi zachodniopomorskiej!

Szanowni Państwo!

 

Dożynki to święto zakorzenione w staropolskiej tradycji, wpisane w naszą narodową tożsamość. Przypomina ono, że Polska przez wieki była krajem rolniczym, czerpiąc z tego swoją potęgę i rozwój. Praca na roli, szacunek do ziemi dającej chleb w wielkiej mierze ukształtowały polską kulturę. Tak jak dawniej, tak i dzisiaj ze świętem dożynek wiążą się najbardziej fundamentalne wartości. To czas dziękczynienia Opatrzności za dar chleba powszedniego. To czas radości i dumy z dobrze wykonanej pracy, która trwała cały rok i kosztowała wiele trudu, ale przynosi teraz piękne żniwo. W imieniu Rzeczypospolitej, pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim rolnikom ziemi zachodniopomorskiej za ofiarny wysiłek. To, co robią Państwo dla współrodaków i dla pomyślnego bytu Ojczyzny, zasługuje na ogromny szacunek i wdzięczność.

 

W tym roku świętujemy wielki jubileusz stulecia odzyskania niepodległości. Stwarza to sposobność, a nawet powinność, by przypomnieć wielowiekowe zasługi polskich chłopów. Nie byłoby wolnej, silnej, patrzącej ufnie w przyszłość Rzeczypospolitej, gdyby nie zbiorowy dorobek wsi polskiej. Dorobek zbudowany na patriotyzmie, poświęceniu i poczuciu chłopskiej godności. Na ciężkiej, wytrwałej pracy. Na przywiązaniu do ziemi – ojcowizny oraz nieugiętym trwaniu przy wierze przodków. Chlubne dziedzictwo historii, stworzone przez polską wieś, jest dla nas inspiracją na drogach przyszłości.

 

Rolnictwo stanowi w Polsce ważną gałąź gospodarki narodowej. Jest konkurencyjne i nowoczesne; dostarcza produkty wysokiej jakości, atrakcyjne, smaczne i zdrowe. Polska żywność cieszy się wielkim uznaniem na krajowym rynku, ale jest również ceniona przez zagranicznych konsumentów, o czym świadczy utrzymująca się nadwyżka eksportu nad importem. Popularność zyskało wiele naszych rodzimych produktów, zwłaszcza regionalnych i ekologicznych. Rolnictwo udowadnia, że potrafi być wspaniałą wizytówką Polski w świecie. Składam pełne szacunku podziękowanie wszystkim, którzy się do tego przyczyniają.

 

Szanowni Państwo!

 

Sprawy wsi i rolnictwa są mi zawsze bliskie. Znam problemy rolników i nie zamierzam być wobec nich bierny. Cieszę się, że konkretne działania w sprawie opłacalności produkcji rolnej podejmuje rząd, który stworzył program wsparcia rolnictwa w odpowiedzi na bieżące wyzwania. Potrzebne jest również odpowiedzialne spojrzenie w przyszłość. Wieś i rolnictwo są integralną częścią polskiego państwa, polskiego społeczeństwa i gospodarki. Konieczne są działania gwarantujące szczególną ochronę naszego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. To kwestia polskiej racji stanu, decydująca o suwerenności Rzeczypospolitej i pomyślnym, zasobnym bycie Polaków.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

 

Słowa listu Prezydenta odczytała minister Halina Szymańska, Szef KPRP. 

Poleć znajomemu