Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 9 września 2018

Życzenia dla społeczności żydowskiej z okazji Rosz ha-Szana (PL/ENG)

Szanowni Państwo!

 

z okazji Rosz ha-Szana życzę całej społeczności żydowskiej zamieszkującej w Polsce dużo zdrowia, pokoju i szczęścia.

 

W tradycji żydowskiej pierwsze dni miesiąca tiszri to szczególna okazja, by złożyć najlepsze życzenia, ale też podsumować mijający rok. Symbolika tego czasu odnosi się do głębokiej zadumy, której owocem jest duchowe wzmocnienie przynoszące nadzieję na przyszłość. Dlatego z całą serdecznością kieruję do Państwa słowa przekazywane w tych dniach przez Żydów: abyście byli zapisani na dobry rok

 

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości sprawia, że dzisiejsze święto ma jeszcze jeden, specjalny wymiar. Jednoczy nas w uczczeniu tej wyjątkowej rocznicy, podkreślając udział polskich Żydów w walce o niepodległość i utrzymanie wolności Rzeczypospolitej. Niech ten jubileusz będzie dla nas wszystkich okazją do wspólnej radości. Niech zjednoczy nas w poczuciu dumy z naszej całej historii i dziedzictwa.

 

Z całego serca życzę, aby żydowski nowy rok przyniósł wszystkim Państwu wiele dobra.

 

Szana Towa! Szczęśliwego Nowego Roku!

 

Z wyrazami szacunku, 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 


 

Wishes to the Jewish Community on the occasion of Rosh Hashanah
 

Ladies and Gentlemen,

on the occasion of Rosh Hashanah I wish the entire Jewish community living in Poland lots of health, peace and happiness. 

In the Jewish tradition, the first days of the month of Tishri present a special opportunity to extend best wishes and to sum up the passing year. The symbolism of this time refers to deep reflection which bears the fruit of spiritual strengthening and instils hope for the future.  Therefore, I am addressing you with my very warm words which Jewish people use as a greeting during these days: may you be inscribed and sealed for a good year.

The centenary of Poland regaining her independence gives one more, exceptional dimension to today`s celebration.  It unites us in commemorating that unique anniversary, highlighting the participation of Polish Jews in the fight for independence and in keeping the Republic of Poland free. May this jubilee be an opportunity for all of us to rejoice. May it unite us in the sense of pride of our entire history and heritage.

From the bottom of my heart I wish: may the Jewish new year bring you all a lot of good.

Shanah tovah! Happy New Year!

 

Kind regards, 

President of the Republic of Poland

Andrzej Duda


 

 

 

Poleć znajomemu