Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 14 września 2018

List Prezydenta na uroczystość upamiętnienia Polaków pomordowanych w lesie w Palmirach

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości patriotyczno-religijnej

na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Jak co roku pochylamy się nad grobami Polaków pomordowanych w lesie w Palmirach. Myślimy przy tym o wielu innych miejscach, gdzie w latach niemieckiej okupacji mordowano polską inteligencję i działaczy społecznych, dziesiątkując nasze elity. Zabijano ludzi zasłużonych dla Polski, dla polskiej nauki, gospodarki, sportu, dla polskiego społeczeństwa. Zgładzono ich, bo mogli zrobić coś dobrego, coś wielkiego i wartościowego dla swojej, dla naszej Ojczyzny.

 

Szaleństwo nazizmu, które ogarnęło hitlerowskie Niemcy, ujawniło swoje okrutne oblicze w postaci zbrodni popełnianych w różnych krajach, ale w sposób szczególny dotknęło nasz kraj, Polskę. Jest dziś naszym obowiązkiem mówić o tym i powtarzać, że żaden naród nie może budować swojej pozycji, pomyślności ani dobrobytu, niszcząc inne narody, a przemoc i ucisk sieją zniszczenie i ściągają hańbę na tych, którzy się ich dopuszczają. Masowe mordy na Polakach i zagłada Żydów, których dokonali w okupowanej Polsce niemieccy oprawcy, są tego wymownym przykładem.

 

Chylimy dziś czoła i wspominamy ofiary hitlerowskiego terroru. Byli pośród nich ludzie wybitni, twórcy i budowniczowie II Rzeczypospolitej, której stulecie odrodzenia się po stu dwudziestu trzech latach niewoli w tym roku obchodzimy. Był wśród nich marszałek Sejmu Maciej Rataj, był twórca uniwersytetów ludowych Ignacy Solarz, byli parlamentarzyści, samorządowcy, sportowcy i wiele innych znakomitych postaci. Wzywamy ich dziś do apelu w setną rocznicę odzyskania niepodległości, aby zapewnić, że kontynuujemy ich dzieło.

 

Żyli dla Polski i za Polskę zginęli. Niech pamięć o nich przypomina nam, że nasza wolność okupiona została także ich krwią. To dla nas wielkie zobowiązanie, by nieść polskość przez następne pokolenia, by mieć na uwadze wspólne dobro i by pielęgnować poczucie wspólnoty.

 

Cześć ich pamięci! Niech odpoczywają w pokoju!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

 

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Bogusław Winid.

Poleć znajomemu