Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 16 września 2018

List Prezydenta na uroczystości dożynkowe w Solecznikach na Litwie

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości dożynkowych
w Solecznikach na Litwie

 

 

 

 

Szanowny Panie Merze!
Drodzy Rodacy!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Solecznikach na uroczystościach dożynkowych. Łączę się z Państwem serdecznymi myślami w ten wyjątkowy czas, gdy jeszcze silniej odczuwamy więź ze zwyczajami przodków i bogatą historią. Rejon solecznicki zamieszkuje wielu Polaków, dlatego święto plonów jest tu jednocześnie świętem dumy z polskości.

 

Obrzęd dożynek to uwieńczenie całorocznej pracy rolników. Dziękujemy Opatrzności, że temu ważnemu trudowi błogosławiła. Dziękujemy gospodarzom za zbiory, które pozyskali dla dobra wszystkich członków wspólnoty. Wspaniałym dożynkowym symbolem jest tradycyjny bochen chleba, znak obfitości i bujnie rozwijającego się życia. Chleb to nasz codzienny posiłek – zajmuje wyjątkowe miejsce na stole, gromadzi się przy nim cała rodzina. Otaczamy go szczególną czcią, bo wiemy doskonale, jak wiele wysiłku trzeba włożyć w jego wytworzenie. Dożynkowy bochen to także doniosły znak kulturowego dziedzictwa. Tutaj, na ziemi solecznickiej, gdzie tak pięknie dźwięczy polska mowa, widok wypieczonego ze świeżej mąki chleba zapada głęboko w pamięć i serce.

 

Uroczysty dzień dożynek stanowi sposobność, by z wdzięcznością wyrazić szacunek, jakim od pokoleń otaczany jest zawód rolnika. Musimy zawsze pamiętać, że ziemia karmi nas wszystkich, że od pracy na roli zależą podstawy egzystencji ogółu obywateli. W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości pragnę podkreślić, że pełen poświęcenia trud rolników, ich patriotyzm i ofiarność stanowią dla nas niewyczerpane źródło dumy i inspiracji. Te wartości niezmiennie przyświecają również społeczności polskiej na Litwie. Polacy cieszą się tutaj opinią ludzi pracowitych, umiennych, oddanych sprawom kraju, w którym żyją. Bardzo dziękuję za tę postawę, która służy budowaniu dobrych polsko-litewskich relacji.

 

Jednocześnie chcę Państwu gorąco podziękować za to, że trwają Państwo w polskości. Za to, że pielęgnujecie mowę ojców i polski obyczaj. Za to, że dbacie, aby wiedza o polskiej kulturze, historii, o naszych bohaterach narodowych – z których wielu było współtwórcami dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów – była zachowana jako znak łączności z wielowiekową polską tradycją.

 

Życzę wszystkim mieszkańcom rejonu solecznickiego radosnego świętowania i wszelkiej pomyślności. Proszę przyjąć życzenia kolejnych obfitych plonów, które będą zapewniały Państwu dostatek i szczęście. Życzę także satysfakcji z rozwoju Państwa wspólnoty, która jest częścią wielkiej polskiej rodziny. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu