Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 19 września 2018

List Prezydenta z okazji II Kongresu Polskich Dzieci Wojny w Sejmie RP

  |   List odczytała Szef Kancelarii Prezydenta RP minister Halina Szymańska List odczytała Szef Kancelarii Prezydenta RP minister Halina Szymańska List odczytała Szef Kancelarii Prezydenta RP minister Halina Szymańska List odczytała Szef Kancelarii Prezydenta RP minister Halina Szymańska

Uczestnicy i Organizatorzy

II Kongresu Polskich Dzieci Wojny

w Sejmie RP

 

 

Szanowni Parlamentarzyści!

Szanowni Przedstawiciele Instytucji i Urzędów Centralnych!

a przede wszystkim

Wielce Szanowni Członkowie Środowisk i Organizacji

zrzeszających Polskie Dzieci Wojny!

 

Każda wojna jest klęską człowieczeństwa, regresem moralnym i cywilizacyjnym. Jaskrawo dowodzi tego fakt, że w wyniku konfliktów zbrojnych cierpią również dzieci. Druga wojna światowa także pod tym względem okazała się największą w dziejach tragedią. Polacy doświadczyli tego w sposób szczególny. Szacuje się, że zginęło wówczas około 2 milionów najmłodszych obywateli Rzeczypospolitej, z czego połowa narodowości żydowskiej.
Blisko trzy miliony dzieci na polskich terenach zajętych przez Niemcy i Rosję sowiecką doznało kalectwa fizycznego lub psychicznego. Dwa miliony zostało sierotami. Uszczerbki na zdrowiu fizycznym i psychicznym są i do końca pozostaną udziałem polskich dzieci wojny wciąż żyjących pośród nas – a w pewnym stopniu także ich bliskich i potomnych.


W pamięci historycznej naszego narodu stale tkwi cierń, jakim była gehenna małych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, niemieckiego obozu prewencyjno-izolacyjnego dla młodych Polaków w Łodzi, obozów przejściowych, gett, więzień i aresztów. Trwa pamięć o strachu i cierpieniach dzieci w miejscach walk i straceń, o rozpaczy odbieranych rodzicom dzieci Zamojszczyzny, o trudach życia w sowieckich sierocińcach czasu wojny
oraz wśród biezprizornych, czyli niepełnoletnich bezdomnych. Gromadzenie, porządkowanie i utrwalanie tej wiedzy jest obowiązkiem, a jednocześnie wielkim brzemieniem bólu i smutku, które niosą na swoich barkach kolejne pokolenia powojenne.

 

W tym sensie można powiedzieć, że koszmar II wojny światowej trwa po dziś dzień. Musimy uczynić wszystko, aby przestał on ciążyć na naszej przyszłości. Ufam, że polskie władze publiczne, wyspecjalizowane instytucje, działacze organizacji społecznych oraz środowiska naukowe, artystyczne i dziennikarskie będą intensyfikować współpracę na rzecz godnego bytu żyjących oraz godnego upamiętnienia zmarłych dzieci wojny. Warto tu sięgnąć po wszelkie przewidziane prawem i realnie dostępne środki – co, jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, będę konsekwentnie wspierał.

 

Najserdeczniej dziękuję Parlamentarnemu Zespołowi ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny oraz Ogólnopolskiemu Zespołowi Koordynacyjnemu Związków i Stowarzyszeń Dzieci Wojny za tę wspólną, niezwykle ważną i cenną inicjatywę, jaką jest Państwa dzisiejsze spotkanie.

 

 

Życzę owocnych obrad oraz wielu sukcesów w podejmowanych przez Państwa działaniach. 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu