przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 20 września 2018

List Prezydenta do uczestników IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii „Państwo w czasach zmiany”

Organizatorzy i Uczestnicy

IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii

Państwo w czasach zmiany

w Lublinie

 

 

 

Magnificencjo Panie Rektorze!

Panie i Panowie Profesorowie!

Dostojni Goście! Szanowni Państwo!

 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, który odbywa się w szczególnym dla naszej Ojczyzny roku stulecia odzyskania niepodległości. Przywołując sylwetki bohaterów i ojców niepodległości, dzięki którym Polska powróciła jako kraj na mapę Europy, musimy pamiętać, że oprócz gorącego i jednomyślnego pragnienia, by suwerenne państwo polskie odrodziło się po stu dwudziestu trzech latach niewoli, towarzyszył im też głęboki namysł i szczera debata o tym, jakim państwem ma być II Rzeczpospolita.

 

Trzeba też przyznać, że twórcy niepodległej Polski byli do tej debaty dobrze przygotowani. Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości zabierali głos w dyskusjach o kształcie ustrojowym przyszłego państwa, a w wielu wypadkach uczestniczyli też w życiu politycznym państw zaborców, zwłaszcza Austro-Węgier i Prus, gdzie przyszli polscy mężowie stanu zasiadali w parlamentach i piastowali ważne urzędy. Ich doświadczenie i wiedza przyczyniły się
do stworzenia sprawnego, nowoczesnego i demokratycznego państwa, z dojrzałym systemem politycznym, przemyślaną polityką społeczną i planem rozwoju gospodarczego. Nie był to proces łatwy i nie przebiegał bez zawirowań, ale osią polskiej polityki w okresie międzywojennym pozostała – mimo licznych i burzliwych sporów – polska racja stanu oraz interes polskiego społeczeństwa.

 

Przykładem takiej postawy byli członkowie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, powstałego i działającego w tym samym budynku, w którym obecnie ma swoją siedzibę Wydział Politologii UMCS. Premiera tego Rządu, Ignacego Daszyńskiego i ministra Jędrzeja Moraczewskiego postanowiłem po zasięgnięciu opinii Kapituły odznaczyć pośmiertnie w dniu Narodowego Święta Niepodległości Orderem Orła Białego. Ich zasługą był nie tylko udział w tworzeniu organów niepodległego państwa, ale także refleksja nad jego charakterem, wskazywanie rozwiązań, które służyły rozwojowi kraju, zapewniały godne życie obywatelom i wprowadzały zasady sprawiedliwego ładu społecznego. W ich osobach wyróżniamy wszystkich polityków i działaczy niepodległościowych, którym wolna Polska zawdzięczała swój kształt.

 

Dziś Państwo podejmują to ważne zadanie, prowadząc badania i dyskusje nad tym, jak sprawić, by Polska była silna, sprawiedliwa i bezpieczna. Cieszę się, że tematem IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii jest państwo w czasach zmiany. We współczesnym ustawicznie zmiennym świecie ta perspektywa jest niezwykle ważna. Przewidywanie zmian i dostosowywanie do nich polityki państwa to jedno z najważniejszych zadań, przed jakim stają rządzący od zarania dziejów. Nie inaczej jest też w naszych czasach. Polska potrzebuje dziś wizji dalekosiężnej i odważnej, która będzie wykraczała poza doraźny interes i brała pod uwagę różne możliwe scenariusze i różne punkty widzenia.

 

Polska przekształca się dziś bardziej i szybciej, niż było to jeszcze przed paroma laty. Tych zmian domagało się polskie społeczeństwo po ćwierćwieczu, jakie minęło od przemian nazywanych transformacją, a które znaczna część Polaków uznała za niewystarczające, niespełniające ich oczekiwań i nieuwzględniające w pełni polskiej racji stanu. O potrzebie takich zmian mówił w swoim orędziu inauguracyjnym śp. prezydent Lech Kaczyński: „Wiem, że decyzja podjęta przez Naród w wyborach prezydenckich, a także w wyborach parlamentarnych, wyrasta z oczekiwania wielkiej, pozytywnej zmiany w życiu publicznym”.

Ostatnie wybory, zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne, potwierdziły to oczekiwanie i dały asumpt do głębokich przeobrażeń w funkcjonowaniu naszego państwa. Dokonujemy ich, mając na uwadze dobro Polski i dobro obywateli. Wiemy, jakiego państwa chcemy. Chcemy Polski praworządnej i sprawiedliwej, nowoczesnej i solidarnej, demokratycznej, a zarazem silnej i uczciwej. Taką Polskę możemy zbudować jedynie przez pogłębioną i konstruktywną debatę, poprzez świadomość ustrojową i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez otwartość na potrzeby społeczne i rzeczowe spojrzenie na sytuację międzynarodową.

 

Rola nauk politycznych jest w tym procesie kluczowa. To właśnie myśl polityczna jest tym, co leży u podstaw każdego ustroju, dlatego Państwa wkład w kształtowanie oblicza współczesnej i przyszłej Polski jest nieoceniony. Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników Kongresu i dziękuję za głos, jaki zabierają Państwo w sprawach naszej Ojczyzny, której dobro winno być dla nas zawsze najwyższym prawem, a pomyślność naszym wspólnym celem.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List odczytał Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski. 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.