Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 22 września 2018

List Prezydenta z okazji 65-lecia Radia Zachód w Zielonej Górze

Organizatorzy i Uczestnicy

Obchodów Jubileuszu

65-lecia Radia Zachód

w Zielonej Górze

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do Filharmonii Zielonogórskiej na Obchody Jubileuszu 65-lecia Radia Zachód. Pozdrawiam Zarząd, redaktorów i pracowników Radia, a także słuchaczy, którzy aktywnie współtworzą radiową społeczność. Pragnę wyrazić moje uznanie dla pokoleń zielonogórskich radiowców zaangażowanych w służbę lokalnej wspólnocie i w rozwój polskiej radiofonii.

 

Państwa rozgłośnia nawet w najtrudniejszych czasach mogła się rozwijać dzięki temu, że tworzący ją ludzie kierowali się dziennikarskim etosem i stawiali sobie wspólne cele, wśród których szczególne miejsce zajmowało rzetelne informowanie o bieżących wydarzeniach, mówienie otwarcie o sprawach trudnych i budzenie poczucia wspólnoty poprzez aktywny udział słuchaczy w Państwa audycjach.

 

W tym roku obchodzimy jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto przy tej okazji przypomnieć, jak ważne miejsce w budowaniu niepodległej Rzeczypospolitej odegrało Polskie Radio, które pod koniec dwudziestolecia międzywojennego miało już sieć lokalnych stacji w całej Polsce. Przed sześćdziesięcioma pięcioma laty dołączyła do nich Państwa rozgłośnia, stając się polskim głosem dla mieszkańców ziemi lubuskiej, która dla wielu była nowym domem, gdzie na nowo kształtowały się społeczne więzy i lokalna tożsamość.

 

Nie do przecenienia jest Państwa wkład w upowszechnianie i rozwój kultury narodowej. Na dorobek ten składają się liczne audycje, nagrania i koncerty, a także zrealizowane przez Państwa słuchowiska i reportaże. Ze szczególną satysfakcją odnotowałem fakt, że w stulecie odzyskania niepodległości Radio Zachód zorganizowało prestiżowy konkurs na reportaż „W drodze do Niepodległej”. To bardzo cenna inicjatywa, wzbogacająca program ogólnonarodowych obchodów.

 

Gratulując raz jeszcze wspaniałego jubileuszu, życzę całemu zespołowi Radia Zachód wielu kolejnych lat pomyślnej działalności, sukcesów dziennikarskich i artystycznych oraz wszelkiej pomyślności i jak największej satysfakcji z pełnienia tej ważnej misji. Wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystej gali bardzo serdecznie pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List odczytał prezydencki minister Błażej Spychalski. 

 

Poleć znajomemu