Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 23 września 2018

List do uczestników pielgrzymki samorządowców z Podkarpacia

Warszawa, 23 września 2018 roku

 

 

Organizatorzy i Uczestnicy

pielgrzymki samorządowców z Podkarpacia

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie

 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich samorządowców z Podkarpacia, przybyłych z pielgrzymką do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Bardzo się cieszę, że poprzez to uroczyste spotkanie i wspólną modlitwę zechcą Państwo uczcić jubileusz stulecia odrodzenia niepodległej Polski, a zarazem podziękować Opatrzności za minione cztery lata pracy dla dobra swoich społeczności lokalnych.

 

To niezwykle piękny symbol, że zgromadzili się Państwo właśnie w miejscu narodzin i kultu jednego z patronów naszej Ojczyzny. Służba publiczna, którą Państwo pełnią, jest bowiem podstawą całego gmachu Rzeczypospolitej. Spośród wszystkich władz to właśnie z samorządem terytorialnym obywatele mają do czynienia najczęściej. Od tego, w jaki sposób funkcjonuje demokracja lokalna, jak wyznaczane są kierunki rozwoju gmin, powiatów i województw, wreszcie od tego, jak są obsługiwani i jakie wrażenia wynoszą nasi rodacy z wizyt w miejscowych urzędach, zależy w znacznej mierze ich ocena i stosunek do tak fundamentalnych pojęć i wartości, jak dobro wspólne, patriotyzm, praca dla Polski.

 

Dlatego uważam za ogromnie ważne, aby samorząd terytorialny dawał przykład codziennego wytrwałego i owocnego wysiłku, podejmowanego na rzecz narodu i Ojczyzny. Lokalne urzędy i instytucje – doskonale przecież znane miejscowym społecznościom – powinny być wzorami profesjonalizmu i transparentności, a ich pracownicy i przedstawiciele władz różnych szczebli rzeczywiście służyć mieszkańcom polskich miast i wsi. I tego właśnie chcę Państwu życzyć dzisiaj, u schyłku kadencji: aby Państwa społeczności, Państwa współobywatele i sąsiedzi byli Państwu wdzięczni za tę służbę i chętnie korzystali z jej dobrych efektów.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

Poleć znajomemu