Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 21 września 2018

List do uczestników konferencji z okazji 25-lecia istnienia Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”

Warszawa, 21 września 2018 roku

 

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystej konferencji z okazji 25-lecia istnienia
Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”
w Zielonej Górze


Szanowni Państwo!

 

Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem dumy i satysfakcji z efektów długoletniego partnerstwa Polaków i Niemców, którzy w tym przygranicznym obszarze łączą swoje starania dla wspólnego dobra obu lokalnych społeczności. Ta konferencja jest również spojrzeniem w przyszłość, refleksją nad kolejnymi zadaniami, jakie warto razem podejmować.

 

Bardzo się cieszę, że inicjatywa sprzed ćwierćwiecza polskich i niemieckich samorządowców tak znacząco przyczyniła się  do poprawy jakości życia po obu stronach granicy, a także stała się ważnym elementem dialogu polsko-niemieckiego. Z okazji 25-lecia działalności Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” składam Państwu serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla Państwa osiągnięć.

 

Świętowany przez Państwa jubileusz splata się w Polsce z doniosłą rocznicą stulecia odzyskania niepodległości. Są to wydarzenia o różnym wymiarze, a przecież istnieje pomiędzy nimi istotna relacja. Historia Polski była trudna, pełna zmagań w obronie naszej wolności, pełna dramatów, które odcisnęły się na ludzkich losach. Jesteśmy dumni, że pozostaliśmy narodem nieugiętym, który wbrew przeciwnościom potrafił wytrwale odbudowywać i umacniać swoją niepodległość. Przychodziło nam jednak płacić za to wielką dziejową cenę. Historycznym zwycięstwem i zadośćuczynieniem jest pomyślny czas, jaki przeżywa nasza Ojczyzna po 1989 roku.

 

Wolność, którą wywalczyli dla siebie Polacy, stała się inspiracją i czynnikiem przełomowych zmian także w innych krajach tej części Europy. Cieszymy się, że w wyniku tych przemian granice, które kiedyś były kordonami, dzisiaj stanowią obszar spotkania i współdziałania. Partnerstwo polsko-niemieckie jest tego pięknym przykładem.


Ma ono również istotne znaczenie w skali całej Unii Europejskiej.

 

Z dokonań Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”, podobnie jak z dorobku innych form współpracy transgranicznej, wyciągamy ważną lekcję. Przekonujemy się, że obok dialogu władz państwowych niezwykle twórcze jest budowanie solidarności międzyludzkiej, porozumienia
w sprawach, które bezpośrednio dotyczą lokalnej wspólnoty. Gratuluję Państwu bardzo konkretnych, wspólnych sukcesów w sferze kontaktów gospodarczych, rozwijania przedsiębiorczości, turystyki, rozbudowy infrastruktury, ochrony środowiska czy wymiany kulturalnej – które przyczyniają się do rozkwitu Waszych małych ojczyzn w Polsce i Niemczech, a jednocześnie umacniają poczucie bliskości między mieszkającymi tutaj Polakami i Niemcami. W imieniu Rzeczypospolitej serdecznie za to dziękuję obu stronom tej współpracy.

 

Życzę Państwu kolejnych znakomitych osiągnięć w publicznej służbie, służącej Waszym lokalnym wspólnotom i obu narodom. Proszę przyjąć życzenia owocnych obrad i serdeczne pozdrowienia.

Poleć znajomemu