Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 28 września 2018

List Prezydenta z okazji jubileuszu stulecia Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

jubileuszu stulecia Gimnazjum i Liceum

im. Stefana Batorego w Warszawie

 

 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor!
Szanowni Państwo Nauczyciele!
Szanowni Państwo Absolwenci!
Drodzy Uczniowie!
Panie i Panowie!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, zgromadzonych na obchodach stulecia istnienia Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Z okazji tego pięknego jubileuszu całej społeczności szkolnej składam gratulacje, słowa uznania i najlepsze życzenia.

 

Historia tej zasłużonej placówki nierozerwalnie splotła się z dziejami naszej Ojczyzny. Szkoła powołana u zarania drugiej niepodległości wykształciła cały poczet wybitnych przedstawicieli pokolenia odrodzonej Polski: uczonych, artystów, inżynierów i innych. Batoracy zapisali wspaniałe karty w dziele odbudowy naszego suwerennego państwa i w walce zbrojnej o wolność Rzeczypospolitej, stając się symbolami Polski Podziemnej. Ich patriotyzm, bohaterstwo i poświęcenie w boju, ich wytrwałość, rzetelność i kreatywność w codziennej pracy wyznaczyły wzorce osobowe dla kolejnych generacji naszego narodu.

 

Również dzisiaj, w na powrót wolnej Polsce, „Batory” należy do czołowych szkół średnich w skali nie tylko Warszawy, lecz całej Polski. Rokrocznie dziesiątki gimnazjalistów i licealistów zostaje laureatami i finalistami olimpiad. Szkoła w pełni zasłużenie cieszy się opinią kuźni elit intelektualnych, społecznych, gospodarczych i politycznych. Jest to owoc olbrzymiego wysiłku nauczycieli i wychowanków, za który chcę dzisiaj wszystkim Państwu – gronu pedagogicznemu, pracownikom, absolwentom i uczniom – z serca podziękować.

 

Raz jeszcze gratulując jubileuszu, życzę, aby z tradycji szkoły czerpali Państwo inspirację do rozwijania własnych marzeń i pasji, a poprzez to – do rozsławiania Polski w świecie. Niech historia i dorobek „Batorego” będą także motywacją dla współczesnych batoraków do zaangażowania i odpowiedzialności za przyszłość naszej niepodległej Ojczyzny. Niechaj – zgodnie z przesłaniem hymnu szkoły – rozum łamie wciąż nowe zapory, szukając nieodkrytych dotąd dróg budowania coraz lepszego, szczęśliwszego, dostatniejszego i bezpieczniejszego świata dla każdego człowieka.

 

Z wyrazami szacunku 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List Prezydenta RP odczytał minister Wojciech Kolarski.

 

Poleć znajomemu