Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 28 września 2018

List Prezydenta na uroczystości wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata

Uczestnicy

uroczystości wręczenia certyfikatów wpisu

na Polską Listę Krajową

Programu UNESCO Pamięć Świata – edycja trzecia

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Dzisiejsza uroczystość znakomicie wpisuje się w kontekst tegorocznych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To dla nas ogromnie ważne, że przedstawiciele największych polskich bibliotek, archiwów oraz środowiska naukowego, wchodzący w skład Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata, wskazali listę 19 obiektów, które ściśle wiążą się z tym jubileuszem. Są to oryginały dokumentów historycznych ilustrujących dążenia Polaków do niepodległości, archiwalna dokumentacja ukazująca proces powstawania i działania formacji wojskowych walczących o suwerenność w okresie przełomowym już od 1914 roku, ale także akty normatywne i dokumenty z okresu budowania niezależnej państwowości i znaczenia gospodarczego II Rzeczypospolitej.

 

Warto zauważyć, że wśród wyróżnionych dzisiaj dokumentów znajdują się takie, które nie tylko obrazują  walkę naszych bohaterów o odrodzenie wolnej Ojczyzny, obronę jej granic i pracę dla odbudowania własnego, silnego suwerennego państwa, lecz także reprezentują różne formy wyrazu artystycznego, takie jak film, plakat, monety czy literatura. Cieszy mnie, że na liście znalazł się także autograf Przedwiośnia Stefana Żeromskiego – lektury tegorocznego Narodowego Czytania.

 

Wszystkie wyróżnione w tym roku obiekty Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata są cennymi dokumentami, pieczołowicie przechowywanymi i poddawanymi konserwacji. Są one ważnym czynnikiem edukacji umożliwiającej refleksję nad historią, a przez to rozwijanie świadomości dotyczącej własnej tożsamości, lepszego rozumienia siebie i innych oraz przyjmowania postawy szacunku do wspólnej przeszłości.
Dlatego z wielkim uznaniem i wdzięcznością myślę o wspaniałej pracy, jaką wykonują polscy historycy, konserwatorzy i archiwiści dla zachowania dziedzictwa dokumentacyjnego i upowszechniania dostępu do niego.

 

Gratuluję przedstawicielom instytucji i środowisk naukowych odbierającym dzisiaj w Belwederze certyfikaty wpisu na Polską Listę Krajową Programu. Pozdrawiam serdecznie organizatorów trzeciej już edycji Polskiej Listy Programu UNESCO Pamięć Świata. Niech dalsze prace nad rozszerzaniem Krajowej i Międzynarodowej listy Programu UNESCO przyczyniają się do upowszechniania wiedzy o Polsce. Niech stanowią źródło naszej wspólnej satysfakcji z unikatowych zbiorów dokumentacyjnych. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości przekazuję serdeczne pozdrowienia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

 

Poleć znajomemu