Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 28 września 2018

List z okazji inauguracji roku na Akademii Marynarki Wojennej

Jego Magnificencja
komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
Rektor-Komendant
Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni

Uczestnicy
Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019

 

 

Magnificencjo Panie Rektorze-Komendancie!
Wysoki Senacie!
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Profesorowie!
Drodzy Studenci!

 

Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Nowy rok kształcenia i badań. Nowy rok odkryć i rodzących się pasji. Nowy rok trudnej, lecz fascynującej pracy intelektualnej. Z tej okazji pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich Państwa, zgromadzonych na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Na ręce Magnificencji Pana Rektora składam słowa uznania i najlepsze życzenia dla całej Państwa społeczności, wytrwale pracującej na renomę uczelni. Gratuluję Państwu dotychczasowego dorobku intelektualnego i osiągnięć organizacyjnych. Niech Państwa służba Ojczyźnie i nauce przynosi jak najwięcej dobrych owoców.

 

Tegoroczna inauguracja ma charakter szczególny, gdyż odbywa się w wyjątkowym czasie obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Przed stu laty odrodziła się wolna Polska, a wraz z nią odrodziła się również Rzeczpospolita Akademicka. Nie sposób przecenić zasług uczonych i studentów w duchowych zmaganiach w okresie zaborów o zachowanie tożsamości narodowej i wiary Polaków w odzyskanie własnego suwerennego państwa. Pamiętamy także o udziale w walce zbrojnej o wolność żołnierzy ochotników 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej i wielu innych jednostek, złożonych ze słuchaczy uczelni wyższych.

 

Wreszcie, nie sposób przecenić dokonań ludzi wiedzy, którzy całym umysłem i sercem służyli odrodzonej niepodległej Ojczyźnie. Ich wielkie osiągnięcia przyczyniły się do podniesienia kraju ze zniszczeń wojennych i odbudowy przez nasz naród wolnej Rzeczypospolitej. Aby podkreślić i uhonorować wybitną rolę, jaką odegrało środowisko naukowe w tamtej przełomowej epoce, postanowiłem do grona osób odznaczonych pośmiertnie Orderami Orła Białego, które wręczę 11 listopada, włączyć czworo przedstawicieli świata akademickiego: Stefana Banacha, Hilarego Koprowskiego, Leona Petrażyckiego i Marię Skłodowską-Curie.

 

Tego samego dnia, podczas uroczystego apelu pamięci, wraz z moimi rodakami złożę hołd tym, którzy wiedzę i wojenny kunszt łączyli z męstwem na polu walki – także tym, którzy szczególnie dla Państwa społeczności stanowią wzór niezłomnej, pełnionej z honorem, sprawnej i kompetentnej służby Polsce niepodległej. Mam tu na myśli obrońców polskiego Wybrzeża i Bałtyku spoczywających na gdyńskim Cmentarzu Marynarki Wojennej. Z głębokim wzruszeniem wspominam odbywające się tam niedawno pogrzeby bohaterów, dla których walka i cierpienia w imię wolnej Rzeczypospolitej nie ustały wraz z zakończeniem II wojny światowej.


W grudniu 2017 roku z należnymi honorami pochowano tam trzech komandorów Marynarki Wojennej, którzy padli ofiarą zbrodni komunistycznych z czasów stalinowskich. W czerwcu bieżącego roku na miejsce wiecznego spoczynku w Kwaterze Pamięci odprowadzono doczesne szczątki dziewięciu oficerów, podoficerów i marynarzy polskiej floty wojennej, którzy podzielili ten straszny los. Natomiast za kilka dni, podczas uroczystości w dniach 1 i 2 października, na tej wyjątkowej nekropolii spocznie również ich dowódca, wspaniały polski oficer i patriota admirał Józef Unrug – wraz z małżonką Zofią. Wyrażam nadzieję, że ta uroczystość, będzie wzruszającym przeżyciem dla społeczności Akademii Marynarki Wojennej oraz pozostałych polskich uczelni wojskowych. Niech umocni ona Państwa przywiązanie do ponadczasowych ideałów, które również dzisiaj powinny stanowić źródło wewnętrznej siły, jedności i pomyślności naszego narodu.

 

Szanowni Państwo!

 

Świętowanie jubileuszu kieruje nasze myśli nie tylko wstecz, ale też ku teraźniejszości i przyszłości. Chcę podziękować ludziom nauki, którzy dzisiaj – wzorem poprzedników – kontynuują zaszczytną służbę na rzecz dobra wspólnego i pomyślności rodaków. Dziękuję za to, że wszyscy Państwo swoim codziennym wysiłkiem dydaktycznym i badawczym umacniają suwerenną Rzeczpospolitą. Praca uczonych i wykładowców oraz trud studentów są ogromnie ważne dla budowania silnego, nowoczesnego i bezpiecznego państwa, rozwoju innowacyjnej gospodarki narodowej oraz kształtowania aktywnego, odpowiedzialnego, kreatywnego społeczeństwa.

 

Drodzy Studenci!

 

Studia to wyjątkowy czas w życiu każdego młodego człowieka. Z Waszej perspektywy najważniejsze na uczelni jest to, co się nigdy nie zmienia: zaliczenia i egzaminy, praca na ćwiczeniach i w bibliotekach, bezpośrednie kontakty z profesorami, studenckie praktyki, życie we wspólnocie akademickiej. Oby wypełnianie obowiązków studenckich przynosiło Wam satysfakcję i pozwoliło zdobyć wiedzę, otwierającą drogę do udanej kariery w przyszłości. Życzenia te kieruję szczególnie do studentów I roku, którzy dopiero rozpoczynają swoją akademicką przygodę. Niech każdy kolejny rok przynosi Wam nowe ważne doświadczenia.

 

Panie i Panowie!

 

Z serca życzę, aby rozpoczynający się nowy rok pracy był dobrym i owocnym czasem dla całej Rzeczypospolitej Akademickiej oraz dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Życzę Państwu nowych dokonań na polu nauki, satysfakcji ze wzorowej służby pod banderą Marynarki Wojennej RP lub udanych karier zawodowych w sektorze cywilnym oraz wielu, wielu sukcesów osobistych.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Andrzej Zybertowicz.

 

*** Z okazji inauguracji roku akademickiego listy Prezydenta RP Andrzeja Dudy zostaną przekazane lub odczytane także na innych uczelniach. Są to m.in.: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Centrum Badań Ziemi i Planet – GeoPlanet; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie odbędzie się wspólna uroczystość z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytetem Przyrodniczym i Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Warszawski Uniwersytet Medyczny; Politechnika Poznańska; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wojskowy Instytut Medyczny;  Akademia Ignatianum w Krakowie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Akademia Leona Koźmińskiego; Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

 

Poleć znajomemu