Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 30 września 2018

List Prezydenta na uroczystości przy Mogile Zbiorowej Cywilnych Ofiar okupanta niemieckiego w Raciniewie

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości patriotyczno-religijnej

przy Mogile Zbiorowej

Cywilnych Ofiar okupanta niemieckiego

z okresu II wojny światowej

w Raciniewie

 

Ekscelencjo Księże Biskupie!

Panie Wojewodo! Panie Wójcie!

Szanowni Kombatanci!

Drodzy Państwo!

 

Spotykają się Państwo we wspólnocie pamięci i modlitwy przy mogile, w której spoczywają szczątki naszych rodaków zamordowanych przez Niemców w początkach okupacji Polski. Oddajemy hołd Ofiarom tej okrutnej zbrodni. Zginęli, bo byli Polakami i pragnęli wiernie trwać przy polskości. Ich patriotyczna postawa i męczeństwo nie będą zapomniane.

 

To miejsce w raciniewskim lesie ma wymiar symbolu. Zbrodnia tu popełniona miała na zawsze pozostać w ukryciu. Rodziny zamordowanych nie mogły poznać straszliwej prawdy o rozstrzelanych bliskich. Jednak od ponad pięćdziesięciu lat, odkąd przypadek dopomógł w ujawnieniu tragicznych losów Ofiar, jest to miejsce, które stanowi wieczne świadectwo.

 

Każdego roku przybywają tu Państwo, aby z pietyzmem i oddaniem pielęgnować pamięć o zamordowanych mieszkańcach tej ziemi. Podczas dzisiejszej uroczystości jeszcze jednym znakiem tej nieustannej pamięci stanie się tablica umieszczona na obelisku. W imieniu niepodległej Rzeczypospolitej dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia tego cennego przedsięwzięcia. Składam podziękowanie uczestnikom spotkania, którzy swoją obecnością tutaj składają dowód patriotyzmu oraz łączności polskich pokoleń.

 

Zbrodnia popełniona w Raciniewie jest jednym z bardzo wielu aktów eksterminacji, dokonanych na Polakach przez niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej. W sposób szczególny ugodziły one w mieszkańców ziemi chełmińskiej, Kujaw i Pomorza. To właśnie te ziemie, od najdawniejszych wieków wchodzące w skład państwa polskiego, już w pierwszych miesiącach okupacji stały się miejscem wyjątkowo brutalnego nazistowskiego terroru i ludobójstwa. Szczególną nienawiścią oraz okrucieństwem wykazywały się oddziały Selbstschutzu, złożone z przedstawicieli mniejszości niemieckiej zamieszkałej na terytorium przedwojennej Rzeczypospolitej. Polacy często ginęli z ręki własnych niemieckich sąsiadów. To mroczna karta historii, która wymaga dalszego badania i odkrywania prawdy.

 

Razem z Państwem pochylam głowę przed Ofiarami hitlerowskich zbrodni. Przed tymi, którzy swoją wiarą, że „jeszcze Polska nie zginęła”, są dzisiaj dla nas wzorem patriotyzmu, nauczycielami wolności i godności. Cześć Ich pamięci!


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List odczytała Minister Halina Szymańska, Szef KPRP.

Poleć znajomemu