Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 5 grudnia 2015

List z okazji 65-lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości z okazji jubileuszu 65-lecia
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce
  
Szanowny Panie Przewodniczący!
Szanowni Państwo!
 

Świętują Państwo ważny jubileusz, który zasługuje na szacunek i refleksję. Historia działalności Państwa Towarzystwa wiele mówi o powojennych losach społeczności żydowskiej w Polsce, a także o tym, jak w naszej wspólnej Ojczyźnie uczymy się tolerancji i otwartości, jaką wartość ma dla nas współistnienie narodów i kultur, jak realizujemy zasady społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję działaczom Towarzystwa za Państwa cenny wkład w kształtowanie polskiego życia społeczno-kulturalnego. Składam Państwu serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu.

 

Te sześćdziesiąt pięć lat to kolejny rozdział w wielkiej historycznej księdze. Żydowska społeczność jest obecna w Polsce od ponad ośmiu stuleci. Barwnie i poruszająco pokazuje to Muzeum Historii Żydów Polskich, w którym odbywa się dzisiejsza uroczystość. Jest naszą wspólną dumą i satysfakcją, że możemy tak sugestywnie opowiadać światu o tym wielowiekowym dziedzictwie – ucząc, przestrzegając i inspirując. Państwa Towarzystwo znacząco przyczynia się do tego, że historia Żydów w Polsce ma swą kontynuację i przyszłość.

 

Było to niezmiernie trudne po tragedii Holocaustu. A jednak potrafili Państwo sprawić, że ocalała żydowska tożsamość, że na nowo zaczęło rozkwitać życie żydowskiej społeczności. Z ogromnym zaangażowaniem pielęgnują Państwo żydowską kulturę, kultywują i chronią język jidysz, integrują środowisko osób o żydowskich korzeniach. Towarzystwo ma wielkie zasługi w utrwalaniu zbiorowej pamięci o Powstaniu w Warszawskim Getcie. Wyrazy uznania należą się Państwu również za istotny udział w budowaniu dobrych relacji między Polską a Izraelem oraz światową diasporą żydowską.

 

Wszystkim działaczom Towarzystwa przekazuję serdeczne życzenia pomyślności. Jest bardzo ważne, by Państwa praca, tak dobrze służąca Polsce, była przyjmowana ze społecznym szacunkiem. Życzę, aby dzięki podejmowanym przez Państwa rozlicznym inicjatywom wspólnota żydowska w naszym kraju rozkwitała, a żydowska kultura przeżywała swój renesans. Serdecznie Państwa pozdrawiam, a za Państwa pośrednictwem kieruję te pozdrowienia również do całej społeczności polskich Żydów i osób identyfikujących się z żydowską tradycją.

 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu